De impact van de hervorming van het vennootschapsrecht op fiscale regels op Federaal & Vlaams niveau

De impact van de hervorming van het vennootschapsrecht op fiscale regels op Federaal & Vlaams niveau

De komende hervorming van het vennootschapsrecht heeft noodzakelijkerwijze gevolgen voor de fiscaliteit van de vennootschap.

Op federaal vlak werd een wetsontwerp ingediend waarbij reeds geanticipeerd wordt op de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht.

De Vlaamse regering heeft reeds een ontwerpdecreet goedgekeurd waarin zij de Vlaamse Codex Fiscaliteit aanpast aan de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht.

Hoewel steeds wordt voorgehouden dat er op fiscaal vlak niets wijzigt als gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting bevatten beide ontwerpen toch een aantal markante wijzigingen.

Met dit seminarie zal er dieper ingegaan worden op deze wetsontwerpen.
 

Inhoud

1. Krachtlijnen van de Vlaamse aanpassingen aan de VCH ingevolge de hervorming van het vennootschapsrecht:

 • nieuwe definitie van kapitaal
 • terminologische aanpassingen
 • inbreng om niet wordt gereglementeerd
 • impact op de verkrijging van een onroerend goed uit een vennootschap door één of meer vennoten
 • impact de vrijstelling van de familiale vennootschappen

2. Krachtlijnen van de wijzigingen aan het WIB92 ingevolge de hervorming van het vennootschapsrecht.

 • wijzigingen als gevolg van de invoering van de statutaire zetelleer voor het bepaling van de nationaliteit van de vennootschap
 • wijzigingen die het gevolg van de afschaffing van de kapitaalvereiste in een aantal vennootschapsvormen
 • nieuwe mogelijkheden tot omvorming van vennootschappen en zetelverplaatsingen
 • technische en terminologische aanpassingen
 • wijzigingen als gevolg van het nieuwe ondernemingsbegrip
 • overgangsbepalingen

Online documentatie


De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Bart Smets

  Bart Smets

  Advocaat sedert 1981. Vennoot bij ConSenso Advocaten te Genk en docent fiscaal recht & vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool Hasselt. Auteur.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat sedert 1981. Hij is vennoot  bij ConSenso Advocaten te Genk. Hij is docent fiscaal recht en vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool te Hasselt en auteur.

 • foto van de spreker David Engelbos

  David Engelbos

  Advocaat, vennoot bij PAQT Advocaten. Lic. Fiscaal Recht. Gespecialiseerd in fiscale geschillen & algemene fiscaliteit. Voorheen 15 jaar actief als belastingconsulenten & regiodirecteur bij KPMG.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat, vennoot bij PAQT Advocaten, Lic. Fiscaal Recht. Voorheen 15 jaar actief als belastingconsulent en regiodirecteur bij KPMG. Gespecialiseerd in fiscale geschillen en algemene fiscaliteit. Daarnaast: het aanvragen van voorafgaande beslissingen ("ruling"), overnames (fiscale structurering, due diligence), reorganisaties (fusies, splitsing, vereffening, …),  familiale vermogensplanning,  onroerend goed fiscaliteit, notionele interestaftrek, O&O, holding- en patrimoniumvennootschappen, dubbelbelastingverdragen en de fiscaliteit van overheden 

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie