De vereffening na 1 mei 2019

De vereffening na 1 mei 2019

Eindelijk een versoepeling?

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is eindelijk wet geworden (Wet 23 maart 2019, BS 4 april 2019).  Naast vele andere wijzigingen wordt ook de  vereffeningsprocedure aanzienlijk gewijzigd, en dit keer vereenvoudigd.

We bespreken de nieuwe regels, uitgaande van de bestaande regelgeving, en dit voor alle vennootschapsvormen (NV-BV- CV – CommV en VOF). 
Ook de fiscale gevolgen van de wijzigingen komen uitgebreid aan bod.

Het Wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 en voor op die dag reeds bestaande rechtspersonen op 1 januari 2020. 


 

Inhoud

Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe verloopt de procedure ingeval van een niet-deficitaire vereffening bij een NV, BV, ComV.  en VOF ?
 • Hoe verloopt de (gewijzigde) procedure ingeval van een deficitaire vereffening bij een NV, BV, ComV en VOF ?
 • Wanneer spreken we over een deficitaire of niet-deficitaire vereffening ?
 • Hoe verloopt de “verkorte” procedure" (opening en sluiting in één akte) na 1 mei 2019 ? Is er een onderscheid tussen enerzijds NV-BV-CV  en anderzijds de VOF en CommV  ? 
 • Welke verslagen moeten worden opgemaakt, zowel in de “gewone” als de “verkorte” procedure ?
 • Hoe verloopt de ’verkorte’ procedure van een gewone commanditaire vennootschap en VOF na 1 mei 2019 ?
 • Zijn de bepalingen inzake vrijwillige vereffening van dwingend recht ?
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake afsluiting op datum van vereffening ?
 • Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet deficitaire vereffening ?
 • Welke formaliteiten moet de vereffenaar vervullen ?
 • Welke actoren zijn er in de vereffening “new look” ?
 • In welke gevallen kan een vennootschap gerechtelijk vereffend worden ?  Wat is de procedure ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel en stappenplannen per vennootschapsvorm).


Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie