Eindejaarsverrichtingen

Eindejaarsverrichtingen

2020 een belangrijk keerpunt?

Vanaf 2020 treedt de tweede fase van de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van het stelsel van de vennootschapsbelasting in werking.  Bij de jaarafsluiting 2019 kan hier al op ingespeeld worden.

Zo knipt de wetgever in een aantal kosten niet langer aftrekbaar, wijzigt de aftrekbaarheid van de autokosten, en zal de rente op rekening courant anders berekend worden. We bespreken deze nieuwe regels uitvoerig. 

Ook alle in 2018 en 2019 gewijzigde bepalingen komen aan bod, alsmede alle relevante rulings en rechtspraak.

Ook wat betreft winstuitkeringen is 2020 een belangrijk jaar aangezien voor het eerst gebruik kan gemaakt worden van het uitkeren van aangelegde liquidatiereserve.

En last but not least: het basistarief vennootschapsbelasting daalt van 29% naar 25%. Hoe kunnen we dit best optimaliseren ?

 

Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Daling tarief investeringsaftrek ?
 • Is notionele interest nog zinvol ?
 • Wat verstaan we onder het begrip markrente vanaf BT 2020 ?
 • Wat wijzigt er voor de rente op rekening couranten (zowel debet als credit) . Hoe er best op inspelen ? 
 • Wat worden de nieuwe regels inzake de aftrekbaarheid van de autokosten in de personen- en vennootschapsbelasting ?   Quid voor de hybridewagens ? 
 • Welke kosten zijn niet meer aftrekbaar vanaf BT 2020 ?
 • Kunnen we nog provisies aanleggen voor risico’s en kosten ?
 • Optimalisatie tarief vennootschapsbelasting:  welke aandachtspunten en gevaren ? Artikel 344, § 1 WIB 92 ? 
 • Winstuitkeringen in 2020 versus 2019: waarop letten fiscaal en vennootschapsrechtelijk ?
 • Is het aanleggen van een liquidatiereserve zinvol ?
 • Vanaf wanneer kunnen we liquidatiereserves uitkeren ?  
 • Wanneer is een vennootschap klein in de zin van artikel 15 W. Venn. ?
 
Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte syllabus.

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie