Het effect van contractclausules op verzekeringen van ondernemingen

Het effect van contractclausules op verzekeringen van ondernemingen

Ondernemingen sluiten op zeer regelmatige basis contracten.  Die kunnen van allerlei aard zijn: een overeenkomst met een klant, een contract met een leverancier of een verbintenis met personeel of de overheid.

Heel wat contracten omvatten clausules die impact hebben op de verzekeringsportefeuille van bedrijven. Zo kan een SLA invloed hebben op een BA uitbating, een afstand van verhaal heeft impact op de brandverzekering of een boeteclausule kan verzekerbaar zijn. 


Dit seminarie legt de link tussen de verzekeringen die een onderneming kan sluiten en de contracten die het heeft ondertekend. 
 

Inhoud

De inhoud van de opleiding is als volgt :

 • Zaakschadeverzekeringen
  - Recall verplichtingen
  - SLA
  - Afstand van verhaal
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  - Verplichting tot onderschrijven van bepaalde verzekeringen
  - Recall verzekering
  - Bepalingen inzake schadevergoedingen
  - Beperking van de aansprakelijkheid
 • Bijzonder topic: de polis rechtsbijstand en contractuele verplichtingen
  - Verzekering van boetes
  - De dekking van de verzekering rechtsbijstand en contracten.


Doelstelling van de opleiding

na dit seminarie

• Kent u diverse contractclausules die impact hebben op verzekeringen
• Kan u de juiste draagwijdte van de waarborg van diverse polissen op contractclausules inschatten
• Kan u bepalen in hoeverre een verzekering rechtsbijstand waarborg geeft wanneer een conflict rond een contractclausule zou ontstaan
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2 punten verzekering

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama. Professor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 185 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer: KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie