Hoe sluit u fiscaal zo optimaal mogelijk het boekjaar van uw onderneming af?

Hoe sluit u fiscaal zo optimaal mogelijk het boekjaar van uw onderneming af?

Het is een terugkerende zorg voor de verantwoordelijken van de boekhouding om minstens éénmaal per jaar een inventaris van activa en passiva op te maken en een jaarrekening op te stellen.
De jaarrekening dient opgesteld volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid. De activa en passiva moeten correct gewaardeerd en geclassificeerd worden in de jaarrekening. 
Daarbij dient ook geopteerd voor de fiscaal voordeligste manier zonder het getrouw beeld uit het oog te verliezen zodat derden over correcte informatie beschikken.

Dit seminarie geeft antwoorden op uw vragen. U leert hoe vanuit het boekhoudkundig resultaat naar het fiscale resultaat te werken rekening houdend met de wijzigingen aangebracht door de wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting.
Deze wet heeft de aangifte van de vennootschapsbelasting immers grondig gewijzigd.
 

Inhoud

Onder andere volgende aandachtspunten komen aan bod:

1. Activa
 • oprichtings- en herstructureringskosten
 • waardering van activa
 • afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen
 • investeringsaftrek
 • meerwaarden op financiële vaste activa
 • waardering voorraden
 • overlopende rekeningen

2. Passiva:
 • herwaarderingsmeerwaarden
 • reserves en kapitaalsubsidies
 • voorzieningen voor risico's en kosten
 • l/r bedrijfsleiders
 • herkwalificatie van intresten
 • overlopende rekeningen

3. Resultatenrekening:
 • aftrekbaarheid van intresten
 • aanleg van voorzieningen
 • notionele intrestaftrek
 • overdraagbare verliezen
 • aanpassingen reserves
 • Aftrekbeperkingen, de twee korven
 • de resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting

 

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Flamée & Partners. Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée & partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management. Docent bij oa. Syntra West

  Kwaliteitsgarantie

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie