Nieuwe aanpak van strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven.

Nieuwe aanpak van strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven.

De wet van 05/05/2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken (B.S. 24/05/2019) heeft een  fundamentele wijziging in de aanpak van de strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven tot gevolg.

Baanbrekend is het feit dat de strafrechter in de toekomst ook fiscale rechter wordt en zich zal moeten uitspreken over de te betalen belasting. Een en ander zal ook op administratief vlak gevolgen hebben.

Voortaan wordt ook wettelijk verankerd dat de strafrechter bij het opleggen van de strafmaat zal moeten rekening houden met de door de fiscus opgelegde boeten en belastingverhogingen.
 

Inhoud

In dit seminarie komt ondermeer aan bod:

 • Wat zijn fiscaal strafrechtelijke sancties?
 • Beschrijving van de basismisdrijven fiscale fraude en ernstige fiscale fraude;
 • Flankerende fiscale misdrijven: valsheid in geschrifte,, het gebruik van valste stukken, …
 • Witwassen van fiscale vermogensvoordelen;
 • Strafrechtelijke bestraffing van fiscale misdrijven: toerekening van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid; motivering, mogelijke straffen, ..
 • Wie is wie bij het fiscaal vervolgingsbeleid;
 • Strafrechtelijke aangifteverplichtingen voor ambtenaar en particulieren
 • Bijzondere fiscale aangifteverplichtingen: CFI, FSMA, …
 • Klacht met burgerlijke partijstelling;
 • Informatie-uitwisseling van fiscus naar parket;
 • Informatie-uitwisseling van parket naar fiscus;
 • Verfijning van het  una via-overleg;
 • Strafrechter wordt fiscale rechter;
 • Verbeurdverklaring ontdoken belastingen wordt beperkt;
 • Lot van onrechtmatig verkregen inlichtingen;
 • Inwerkingtreding nieuwe wet;

Online documentatie


De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Bart Smets

  Bart Smets

  Advocaat sedert 1981. Vennoot bij ConSenso Advocaten te Genk en docent fiscaal recht & vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool Hasselt. Auteur.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat sedert 1981. Hij is vennoot  bij ConSenso Advocaten te Genk. Hij is docent fiscaal recht en vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool te Hasselt en auteur.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie