Nieuwigheden vennootschapsrecht

Nieuwigheden vennootschapsrecht

Overzicht van de recente wijzigingen & evoluties


Het vennootschapsrecht is een noodzakelijk domein. Om u hierin continu up-to-date te houden organiseren we 2x per jaar het seminarie “Nieuwigheden vennootschapsrecht”.

Tijdens dit seminarie zullen de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel vlak  die zich recentelijk hebben voorgedaan op vlak van het vennootschapsrecht besproken worden.
 

Wat?

U krijgt niet enkel inzicht in de essentie van de besproken materie, maar ook in de interpretatie ervan voor uw dagelijkse beroepspraktijk en uw adviezen aan uw klanten.

Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers een becommentarieerd overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die zich recentelijk hebben voorgedaan op het vlak van het vennootschapsrecht.
 

Inhoud

Zo zullen ondermeer een aantal topics met interessante ontwikkelingen en/of nieuwe rechtspraak aan bod komen:

 • praktische gevolgen van het nieuwe wetboek van vennootschappen
 • de maatschappelijke zetel van de vennootschap
 • nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid en de faillissementsaansprakelijkheden wegens kennelijke grove fout en wrongful trading;
 • herstructurering in het WVV;
 • inkoop van eigen aandelen: een breed toepassingsgebied?
 • FAQ omtrent het overgangsrecht WVV;
 • aflosbare aandelen: mogelijk in het  WVV?
 • draagwijdte van een bindende derdenbeslissing van een overdracht van aandelen?
 • niet voorziene vennootschapsrechtelijke gevolgen van het vastklikken van reserves;
 • problematiek van de wettelijke specialiteit;
 • belangenconflict in het WVV;
 • het uitvoeringsbesluit bij het WVV;
 • geschillenregeling: problematiek van waardering, décotes en intresten
 • gevolgen van de nietigverklaring van een overeenkomst tot overdracht van aandelen
 • de maatschap in het WVV

Dit overzichtseminarie is een must voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met vennootschapsrecht.

Online documentatie


De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Bart Smets

  Bart Smets

  Advocaat sedert 1981. Vennoot bij ConSenso Advocaten te Genk en docent fiscaal recht & vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool Hasselt. Auteur.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat sedert 1981. Hij is vennoot  bij ConSenso Advocaten te Genk. Hij is docent fiscaal recht en vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool te Hasselt en auteur.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie