Reorganisaties van VZW's anno 2019

Reorganisaties van VZW's anno 2019

Het wettelijk kader van de VZW is door de wet van 23 maart 2019 integraal opgenomen in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.  Dit nieuwe wetboek bevat ook tal van (gewijzigde) bepalingen inzake de reorganisatie van een VZW.  Het boekdeel 13 behandelt alle aspecten inzake herstructurering van VZW’s/ IVZW”s/stichtingen, waarin de fusie en inbreng om niet van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen aan bod komt.

In een eerste deel onderzoeken we de mogelijkheden om een vennootschap om te zetten in een VZW/IVZW en vice versa, waarvan de bepalingen opgenomen zijn in boekdeel 14 WVV.

In het tweede deel  bespreken we het wettelijk kader voor fusie en splitsing van een VZW/IVZW, inclusief de inbreng om niet van een bedrijfstak en algemeenheid van goederen..
Wij bespreken zowel de juridische gevolgen als de fiscale gevolgen, en dit zowel inzake inkomstenbelasting (RPB en Ven.Bel.) als inzake registratierechten en btw. Hierbij besteden we vel aandacht aan de talrijke fiscale rulings die de afgelopen karen werden gepubliceerd.
 

Inhoud

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe kan men een vzw overdragen ?
 • Waar moet men op letten bij overdracht van activa van een vzw ?
 • Kan men een BV omvormen in een VZW ?  Hoe verloopt de procedure ?
 • Kan men een VZW omvormen in een BV of NV ?  Hoe verloopt de procedure ?  Wat zijn de fiscale risico’s ?
 • Hoe werkt een fusie/splitsing van een VZW in concreto ? Wat zijn de formaliteiten ?  Is een  bedrijfsrevisor en notaris vereist ?
 • Wat is een inbreng om niet van een bedrijfstak of een  algemeenheid van goederen ?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen in de RPB  bij fusie ?
 • Wat zijn de regels inzake registratierechten bij fusie of splitsing van een VZW ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel en stappenplannen bij omzetting en fusie).

 

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie