Wanneer is een vennootschap "klein" ?

"Grote" of "kleine" vennootschappen - Wanneer is een vennootschap "klein" ?

Lunchsessie

Het begrip “kleine vennootschap” is op vennootschapsrechtelijk en boekhoudkundig vlak belangrijk. Indien de toetsing betrekking heeft op één vennootschap is de toetsing een (zeer) eenvoudige oefening, maar de oefening kan zeer complex worden indien de vennootschap die moet getoetst worden deel uitmaakt van een groep van vennootschappen die met elkaar gelieerd zijn. Het CBN heeft hier al tal van adviezen over gepubliceerd, die grondig besproken zullen worden.

Ook op fiscaal vlak is het onderscheid tussen een “grote” en “kleine” vennootschap belangrijk geworden de afgelopen jaren.  Zo is de liquidatietreserve, het verlaagd tarief vennootschapsbelasting en de  gewone éénmalige investeringsaftrek enkel voorbehouden voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 1:24 WVV (voorheen artikel 15 W.Venn.). 
 
 

Inhoud

De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft de afgelopen jaren meerdere rulings afgeleverd met betrekking tot de fiscale toetsing van dit artikel.

Het is dan ook van essentieel belang op correcte wijze te kunnen oordelen of er al dan niet sprake is van een “grote” vennootschap.

In het tweede deel onderzoeken we welke vennootschappen een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren.  In een recent (ontwerp)advies gaat het CBN dieper in op de voorwaarden terzake. Ook hier bespreken we de fiscale gevolgen van een vereenvoudigde boekhouding, en de mogelijke problemen die kunnen opduiken.


Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de criteria om een “kleine” vennootschap te zijn ?
 • Wat begrijpen we onder “personeel” ?
 • Wat begrijpen we onder “omzet” ?
 • Vanaf wanneer is men een “grote” vennootschap ?
 • Wat zijn de vennootschapsrechtelijke gevolgen bij herkwalificatie van “kleine” naar “grote” vennootschap ?
 • Wat is een verbonden vennootschap ?
 • Wanneer is er sprake van een verbonden onderneming ?
 • Wanneer of hoe oefent men controle uit ?
 • Wanneer gebeurt de toetsing ?
 • Wat is een consortium ?
 • Wat is een geassocieerde vennootschap ?
 • Wordt de toetsing gedaan op niveau van de bestuurders of de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder ?
 • Wat is een microvennootschap ?  Wat zijn de fiscale gevolgen ?
 • Wie mag een vereenvoudigde boekhouding voeren ?
 • Wat is het onderscheid ?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel , die als naslagwerk nog vele diensten zal bewijzen.

Lunchsessie

Dit seminarie is een lunchsessie: we starten (12u) en eindigen (14u) stipt. Broodjes en drank worden tijdens de uiteenzetting van de docenten geserveerd. Hierdoor beperken we het tijdsbestek en kan u structurele files tijdens de spitsuren vermijden.


 

Attesten

IAB - BIBF: 2 uur

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie