Auteursrechten: hoe ver kunnen we gaan anno 2020 ?

Wat zijn de mogelijkheden? - Auteursrechten: hoe ver kunnen we gaan anno 2020 ?

ONLINE live webinar

Sinds 2008 kennen de auteursrechten een bijzonder gunstig fiscaal statuut, dat ondanks de diverse verhogingen van de tarieven van de roerende voorheffing tot op heden nog steeds onaangeroerd is gebleven.  

Het begrip auteursrechten is bijzonder ruim, en gaat veel verder dan de artistieke sector. Dit blijkt onder meer uit de vele rulings.
Vele zelfstandigen, beroepsbeoefenaars van een vrij beroep  en zelfs bedrijfsleiders stellen dat (een deel) van hun prestaties kunnen vergoed worden met een vergoeding voor overdracht van auteursrechten.

Waar zijn de mogelijkheden? 
 

Inhoud

In het eerste deel onderzoeken wij de administratieve standpunten (met de te vervullen formaliteiten) om vervolgens  te analyseren wat  we onder  “Auteursrechten” moeten verstaan, om vervolgens aan de hand van  de talrijke rulings te onderzoeken wat in concreto mogelijk is.

De afgelopen jaren aanvaardde de Rulingcommissie zonder enig probleem dat wanneer via een vennootschap wordt gewerkt, een bepaald percentage naar de bedrijfsleider wordt doorgesluisd.  Toch werden een aantal regels opgelegd die de facto de bedragen limiteerde.
Een circulaire van 6 november 2017 die de aftrekbaarheid in de vennootschap in sommige gevallen beperkt, komt uiteraard ook aan bod.  Inmiddels is ook de eerste (negatieve) rechtspraak voorhanden, dus tijd voor een status questionis.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

 • Wat zijn de voorwaarden om van de fiscale gunstregeling te kunnen genieten ?
 • Hoe staat de fiscus tegenover de ruime toepassingssfeer ? 
 • Kan de ganse vergoeding als een auteursrechtelijke vergoeding beschouwd worden ?
 • Moet de roerende voorheffing worden ingehouden, en zo ja, door wie
 • Kunnen adviezen van een accountant, of de creatie van een mode ontwerper genieten van de gunstregeling van auteursrechten ?
 • Kan deze regeling ook ten aanzien van rechtspersonen toegepast worden ?
 • Kan men uit zijn eigen vennootschap een deel van de vergoeding als auteursrechten opnemen ?
 • Wanneer is er in concreto sprake van een overdracht van rechten ?
 • Moet er een geschreven overeenkomst worden opgemaakt ?
 • Welke fiches moeten opgemaakt worden ?
 • Is er aangifteplicht  van de auteursrechten ?
 • Moet ik een ruling aanvragen ?
 • Zijn de door de rulingcommissie opgelegde voorwaarden afdwingbaar door de taxatiediensten ?
Alles wordt opgenomen in een uitvoerige en praktijkgerichte syllabus met een overzicht van onder meer alle relevante rulings van de afgelopen jaren per onderwerp.

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar. 
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie