Autofiscaliteit 2020: grondige wijzigingen op komst!

Autofiscaliteit 2020: grondige wijzigingen op komst!

Lunchsessie

Extra sessie Grobbendonk

De wet hervorming vennootschapsbelasting van 25 december 2017 voorziet een grondige aanpassing van de autofiscaliteit in de vennootschaps- én personenbelasting.  Zo wordt de aftrekbaarheid vanaf belastbaar tijdperk 2020 bepaald aan de hand van een formule, en niet langer in functie van de tabellen voor diesel- en benzinemotoren die sinds 2008 gehanteerd werden. Elektrisch aangedreven voertuigen worden verassend genoeg ook minder interessant.

We beperken ons niet uitsluitend tot de gewijzigde bepalingen, maar streven een volledig beeld na van de mobiliteitsfiscaliteit anno 2019 versus 2020.


In het eerste deel  bespreken we de nieuwe regels van aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschaps- en personenbelasting, de we plaatsen tegenover de regeling van 2019.  Tevens zal ook aandacht besteed worden aan een aantal  topics, zoals onder meer (i) de vraag of aangerekende VVA in mindering mogen gebracht worden van de verworpen uitgaven, (ii)  de problematiek van de meer- en minderwaarden, (iii) de tankkaartregeling en (iv) de elektrisch aangedreven voertuigen en (v) de hybridewagens.

In het tweede deel bespreken we de regeling voordelen alle aard, met bijzondere aandacht voor de “valse” hybridewagens, die vanaf belastbaar tijdperk 2020 in de meeste gevallen fiscaal als een “gewone” wagen zal beschouwd worden.  Ook de forfaitaire kilometervergoeding en de (niet gewijzigde regels ) inzake het woonwerkverkeer komen aan bod.

Ook het overschakelen van  de NEDC-norm naar de WLTP-norm,  die eind 2021 als enige norm zal overblijven, komt uitgebreid aan bod. Die zal zowel de aftrekbaarheid van de autokosten als de berekening van het voordeel van alle aard beïnvloeden, zowel voor gewone als voor (valse)hybridewagens, als de inschrijvingstaks. De eerste uitvoeringsbesluiten en circulaires zijn inmiddels reeds gepubliceerd, en worden grondig voor u ontleed.

In het derde deel gaan we kort in op de recente wetgeving van het mobiliteitsbudget en de fiscale regels voor de fiets en bromfiets.
 

Inhoud

Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe zal de fiscale aftrek van autokosten luiden vanaf belastbaar tijdperk 2020 ?  Geldt dit voor alle voertuigen ?  
 • Welke wijzigingen zijn op komst voor elektrisch aangedreven voertuigen ?
 • Wat zijn de implicaties op de berekening van meer/minderwaarde op wagens die onder de “oude” regeling werden aangekocht ?
 • Op welke wagens is de nieuwe regeling toepasselijk ?
 • Welke uitgaven vallen onder de nieuwe aftrekbeperkingsregels ?  Quid brandstofkosten ?
 • Mag men VVA in mindering van de onder de verworpen uitgaven opgenomen autokosten ?
 • Wat zijn “valse” hybride wagens ?  Hoe worden zij gesanctioneerd ?  Is er een overgangsregeling ?
 • Wat omhelst het mobiliteitsbudget ?    Geldt dit enkel voor werknemers ?  Wat zijn de concrete toepassingsvoorwaarden ?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de “cash for car-regeling”  (mobiliteitsvergoeding) ?
 • Wie heeft recht op de belastingvrije fietsvergoeding ?
 • Wat is een bedrijfsfiets ?  Quid VVA bij privé gebruik ?
 • Zijn de kosten van een bromfiets fiscaal aftrekbaar ?
 • Wat is de WLTP norm ?  Hoe kan u deze kennen ?  
 • Wat is het gevolg van de overgang van de NEDC-norm naar de WLTP-norm  mbt de aftrekbaarheid van de autokosten en het berekenen van het voordeel van alle aard ?
 • Wat zijn de plannen van de nieuwe Vlaamse regering Jambon inzake de inschrijvingstaks ?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel , die als naslagwerk nog vele diensten zal bewijzen.

Lunchsessie

Dit seminarie is een lunchsessie: we starten (12u) en eindigen (14u) stipt. Broodjes en drank worden tijdens de uiteenzetting van de docenten geserveerd. Hierdoor beperken we het tijdsbestek en kan u structurele files tijdens de spitsuren vermijden.


 

Attesten

IAB - BIBF: 2 uur

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie