De reisbureauregeling voor btw

De reisbureauregeling voor btw

ONLINE webinar

De btw-regelgeving voorziet in een bijzondere regeling voor handelingen van reisbureaus. Het gaat dan om btw-plichtigen die in hun eigen naam reisdiensten verkopen zonder dat ze die met eigen middelen verstrekken, maar die de reisdiensten inkopen bij andere btw-plichtigen. Dergelijke diensten worden over hun marge belast waar het reisbureau is gevestigd.

Het reisbureau kan de btw die het heeft betaald op de ingekochte reisdiensten niet aftrekken. Op die manier zal over de verkoop door een Belgisch reisbureau van een reis met als bestemming Spanje, die laatste btw-inkomsten ontvangen onder de vorm van de niet-aftrekbare btw op bv. de hotelfactuur, terwil België ook een deel btw-inkomsten ontvangt, zijnde de Belgische btw die op de marge verschuldigd is. Bijkomend voordeel is dat het Belgisch reisbureau voor de reisdiensten in Spanje aldaar geen btw-nummer nodig heeft. Een bijzondere regeling dus, die is uitgewerkt met de beste bedoelingen en in het belang van reisbureaus.

Maar zoals vaak met btw blijkt ook hier dat de nobelste bedoelingen vaak uitmonden in een voor de praktijk bijzonder complexe regeling, onder meer ook door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Het is ook door die rechtspraak dat de Belgische wetgever in 2019 de btw-wetgeving inzake reisbureaus aanpaste. Over die nieuwe regeling heeft de administratie een circulaire voorbereid die de tot op vandaag van toepassing zijnde  aanschrijving 33 van 1978 zal vervangen. Het is nog niet gekend vanaf wanneer reisbureaus die nieuwe regels zullen moeten toepassen, maar we verwachten dat de sector de nodige tijd zal krijgen om zich op die nieuwe regels voor te bereiden. Zo zou de fiscus de toepassing van de nieuwe regels bv. pas verplicht kunnen opleggen vanaf 2020.

De belangrijkste gevolgen van deze nieuwe regeling is dat de reisbureauregeling niet enkel verplicht van toepassing is voor degenen die reisdiensten aan de reiziger verkopen, maar ook voor degenen die reisdiensten verkopen aan bv. een doorverkoper van die reisdiensten. Het is dus mogelijk dat in een verkoopketting van reisdiensten de bijzondere reisbureauregeling op meerdere schakels van toepassing zal zijn, wat een kostenverhogend effect kan hebben.

Degenen die enkel tussenkomen in de verkoop reisdiensten (agenten), zullen de reisbureauregeling niet langer kunnen toepassen. Dat betekent dat hun commissies in principe aan de gewone btw-regels onderworpen zullen zijn, en niet langer aan de bijzondere reisbureauregeling. Ook hier is het mogelijk dat de fiscus in bijzondere regels zal voorzien voor deze btw-heffing, bv. onder de vorm van self-billing, verlegging van heffing, afzien van btw-heffing,…

Inhoud

Tijdens het seminarie worden deze nieuwe regels grondig besproken en toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Daarnaast worden ook de bestaande regels die niet zijn gewijzigd, maar wel van toepassing blijven, toegelicht.

Zo komen onder meer aan bod:

 • Wanneer ben ik voor btw een reisbureau? Hangt dit af van de wet op de verkoop van pakketreizen?
 • Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling voor tussenpersonen in de verkoop van reizen?
 • Hoe berekent een reisbureau de maatstaf van heffing?
 • Wat zijn de btw-gevolgen als ik een reispakket aan een doorverkoper verkoop?
 • Moet een reisbureau een factuur uitreiken?
 • Welke btw-regels moeten toepast worden op de commissie die de reisagent van de touroperator ontvangt?
 • Wat is de bijzondere regeling voor reisbureaus die reizen organiseren met hun eigen autocars?
 • Welke diensten kunnen onder de bijzondere reisbureauregeling vallen?
 • Op welke kosten kan een reisbureau de btw recupereren?
 • Moet een factuur voor een reis die onder de margeregeling valt, het btw-bedrag vermelden?
 • Moeten reisbegeleiders btw aanrekenen op hun diensten?
 • Welke plannen heeft de Europese wetgever met de reisbureauregeling?
 • Welke regels zijn van toepassing op bijkomende verzekeringen en annuleringskosten?
 • Kunnen taalkampen georganiseerd door commerciële bedrijven onder de bijzondere reisbureauregeling vallen?
 • Zijn reizen naar een plaats buiten de EU steeds vrijgesteld van btw?
 • Is er btw verschuldigd, en zo ja wanneer, op een voorschot voor een reisdienst?
 • Wat bij gecombineerde rondreizen die zowel plaatsen binnen als buiten de EU aandoen?
 • Kan de bijzondere reisbureauregeling van toepassing zijn op organisatie van congressen of conferenties?

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.


U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie