BTW & verzekeringen

BTW & verzekeringen

ONLINE live webinar

Men gaat er vaak van uit dat verzekeringen en btw niets met elkaar te maken hebben. Maar niets is minder waar. Het is niet omdat men verzekeringsagent of -makelaar is, dat geen enkele prestatie aan btw is onderworpen. Het verzekeren en herverzekeren is vrijgesteld van btw. Maar voor diensten van tussenpersonen inzake verzekeringen moeten er toch wel wat voorwaarden vervuld zijn opdat de btw-vrijstelling van toepassing zou zijn. Er is dan ook een reden dat het Europese Hof van Justitie hierover al verschillende arresten heeft moeten uitspreken. En over de btw op schade-expertises en schade-afhandeling wordt van alles verteld.

Vast staat dat niet iedereen hier de regels correct toepast en dus een aanzienlijk risico loopt, met in het geval van een btw-controle vaak een hoge claim van de fiscus tot gevolg. Maar wat als u de regels wel correct toepast en daardoor concurrentienadeel oploopt ten aanzien van zij die de regels niet naleven? Welke stappen kan u in zo’n geval ondernemen?

Ook neemt men vaak ten onrechte aan dat als een agent of makelaar zijn zaak overlaat en nog verder blijft werken voor de overnemer, er geen btw verschuldigd is op de vergoedingen voor de prestaties die de overdrager nog verder voor de overnemer blijft verrichten. Niet voor niets dat hierover recent enkele rulings werden aangevraagd.

En dan is er ook nog de problematiek van de btw-heffing op de bestuurdersvergoedingen die vanuit een managementvennootschappen worden aangerekend aan de werkvennootschap. In welke mate kunnen deze vergoedingen buiten de btw-heffing blijven zodat er geen niet-aftrekbare btw wordt gecreëerd die steeds ergens als kost, en dus minder winst, blijft hangen. Is een btw-eenheid de enige oplossing hiervoor? En wat als een btw-eenheid niet mogelijk of wenselijk is?

Ook langs aankoopzijde kan u geconfronteerd worden met btw-regels, bijvoorbeeld als u diensten afneemt zoals online abonnementen, software, enzovoort bij ondernemingen die niet in België gevestigd zijn.

Het is voor u als ondernemer in de verzekeringssector dan ook van groot belang dat u op de hoogte bent van deze btw-regels. Tijdens het seminarie behandelt de spreker zowel vanuit de wettelijke basis, de rechtspraak en tal van praktijkgevallen die begeleid werden, de btw-problematiek waarmee ondernemingen uit de verzekeringssector geconfronteerd (kunnen) worden en worden mogelijke pistes voor optimalisaties aangereikt.


Inhoud

Zo komen onder meer aan bod:

 • Wanneer is bemiddeling bij verzekeringen vrijgesteld van btw?
 • Kan ik voor de overnemer van mijn verzekeringskantoor blijven werken zonder btw?
 • Zijn alle vergoedingen die mijn managementvennootschap aan het kantoor aanrekent aan btw onderworpen?
 • Wanneer is schade-afhandeling vrijgesteld van btw?
 • Moet ik voor commissies steeds een factuur uitreiken?
 • Moet ik een intracommunautaire listing indienen als ik een commissie factureer een onderneming in een andere lidstaat?
 • Wat is de btw-behandeling van verzekeringen die bij de aankoop van een goed of dienst bijkomend worden aangeboden?
 • Wanneer is een btw-eenheid aangewezen?
 • Wat is een bijzondere btw-aangifte en wanneer moet deze ingediend worden?
 • Welke informatie moet ik tijdig aan mijn boekhouder/accountant bezorgen zodat die de nodige verplichtingen correct en tijdig kan vervullen?
 • Welke btw-regels zijn van toepassing als ik mijn kantoor overlaat?
 • Kan een subagent ook onder de btw-vrijstelling voor verzekeringstussenpersonen vallen?

 


Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is: 2 punten verzekering


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  16/09/2020 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie