Eindejaarsverrichtingen: hoe optimaliseren ?

Eindejaarsverrichtingen: hoe optimaliseren ?

ONLINE live webinar

Waar moeten we fiscaal op letten bij het afsluiten van het boekjaar, en hoe kunnen we optimaliseren?  
En wat is de impact op de Coronamaatregelen op de jaarrekening mbt belastbaar tijdperk 2020?


Wij analyseren voor u  een aantal vragen/topics die zich bij het afsluiten van het boekjaar stellen, rekening houdende met o.m. de komende wetgeving en de Coronamaatregelen


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de te verwachten relevante wijzigingen voor 2021?
 • Wat is de impact van de Coronamaatregelen op de afsluiting?
 • Welke verliezen kan ik ten laste nemen?
 • Het gebruik van overlopende rekeningen na de hervorming van de vennootschapsbelasting: uitzonderingen mogelijk?
 • Afschrijvingen: welke percentages?   Pro rateren van de afschrijvingen: opportuniteit of verplichting?
 • Meerwaarden onmiddellijk belasten of uitgestelde taxatie  in Coronatijden?  Welke formaliteiten?
 • Herwaarderingensmeerwaarden uitdrukken: wat zijn de formaliteiten?  Ook bij vennootschappen in een verliessituatie?
 • Het op of afwaarderen van de voorraden: wat is mogelijk ?
 • Wijziging van afsluitingsdatum: wat aanvaardt de fiscus?
 • Verwerking van het resultaat: reserveren, uitkeren of liquidatiereserve aanleggen in Coronatijden? 
 • Kunnen we de waarderingsregels wijzigen?  Wat zijn de verplichtingen die het vennootschapsrecht opleggen?  Hoe staat de fiscus tegenover een geregelde wijziging van de waarderingsregels?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide full-tekst syllabus, met talrijke voorbeelden.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  09/12/2020 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie