Het financieren van ondernemingen anno 2020

Het financieren van ondernemingen anno 2020

ONLINE live webinar

Op welke wijze kan men zijn vennootschap fiscaalvriendelijk financieren. Deze vraag heeft na de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog aan belang gewonnen door o.m. het afschaffen van het minimum kapitaal in de BV en de CV. 

In het kader van de relancemaatregelen werd een nieuwe (tijdelijke) belastingvermindering ingevoerd voor wie intekent op een kapitaalverhoging, die in grote lijnen geïnspireerd is op de reeds enkele jaren bestaande regeling voor starters en groeibedrijven. 

De toepassingsvoorwaarden van de belastingvermindering voor start- en groeibedrijven zijn recent ook aangpast.
Vanaf 2020 zijn de creditrente op rekeningen couranten aan banden gelegd, terwijl ook een thin capitalisation rule toepasselijk werd. Ook het begrip “marktrente” wordt anders geformuleerd door de wetgever.

Kortom, hoog tijd voor een allesomvattende analyse van alle alternatieven, met hun voor- en nadelen.Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Welke belastingverminderingen bestaan er voor de kapitalisatie van starters en groeibedrijven?
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 
 • Zijn bedrijfsleiders uitgesloten van deze regelingen?  En wat verstaat de wetgever onder het begrip “bedrijfsleider“?
 • Hoe werkt de tijdelijke belastingvermindering voor het intekenen op een kapitaalverhoging? Hoe lang loopt deze belastingvermindering? Ook voor bedrijfsleiders?
 • Is een financiering via rekening courant fiscaal interessanter dan kapitalisatie?
 • Hoe hoog mag de creditrente rekening courant zijn in 2020?
 • Is een obligatielening fiscaal interessant?
 • Wat zijn de regels inzake rentegevende voorschotten sinds 1 januari 2020?
 • Zijn er thin capitalisation rules?
 • Zijn er risico’s verbonden aan buitenlandse leningen?
 • Wat is de markrente anno 2020?


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte syllabus. Vragen kunnen vooraf aan de docent worden overgemaakt via e-mail gericht aan info@bestseminars.be 

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie