Hoe adviseren aan de bedrijfsleider in echtscheiding?

Uw advies als accountant/fiscalist. - Hoe adviseren aan de bedrijfsleider in echtscheiding?

ONLINE webinar

Dit seminarie richt zich in het bijzonder tot de accountant die geconfronteerd wordt met vragen over een echtscheiding van de bedrijfsleider.
De bedrijfsleider schotelt de accountant heel wat vragen voor die van civielrechtelijke aard zijn. 

 

Inhoud

Aan de hand van een praktische uiteenzetting verwerft u inzicht in het eigendomsstatuut van beroepsgerelateerde goederen, zoals cliënteel, aandelen van ondernemingen, dividenden, kapitalen van levensverzekeringen, vapz/IPT etc.
Het eigendomsstatuut hangt af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder de bedrijfsleider gehuwd is. Over dit eigendomsstatuut wordt soms verkeerd geadviseerd op basis van het aandeelhoudersregister, hetgeen de klant zelf meedeelt etc. Aan de hand van een praktische uiteenzetting wordt u toegelicht hoe u best adviseert.

Ook wordt (onder meer) stil gestaan bij de volgende vragen:

 • Kan uw klant tijdens de echtscheiding zonder meer een nieuwe onderneming oprichten?
 • Wat indien deze een gelijkaardige activiteit ontwikkelt als de onderneming betrokken in de echtscheiding? In de praktijk zien we dat dit soms wordt aangeraden, zonder dat er rekening wordt gehouden met de spelregels van het huwelijksvermogensrecht. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe u best adviseert.
 • Wat met de spaarpot die bedrijfsleiders opbouwen in hun vennootschap? Deze kan zich uiten in reserves in de vennootschap maar ook in geëxternaliseerd vermogen. Als de aandelen een eigen goed zijn, dan komt die spaarpot in de vennootschap bij een echtscheiding in principe toe aan de eigenaar van de aandelen, terwijl de beroepsinkomsten tot de gemeenschap behoren. De hervorming van het huwelijksvermogensrecht maakt het voor de ‘benadeelde' partner mogelijk om hiervoor een compensatie te vragen. In dit seminarie wordt u uitgelegd welke informatie u hierover aan uw cliënt kan meedelen.
 • Wat als er tijdens de echtscheidingsprocedure problemen zijn op vennootschapsrechtelijk niveau?
 • In welke mate moet u rekening houden met het huwelijksvermogensrecht?
 • Wie kan bepaalde handelingen stellen? 
 • Wat bij een 50%-50% verhouding?
 • In welke gevallen kan de Ondernemingsrechtbank worden gevat en hoe verlopen deze gerechtelijke procedures?
 • Wat is de impact van het nieuw vennootschapsrecht op deze gerechtelijke procedures en hoe verhouden deze acties zich tot de huwelijksvermogensrechtelijke spelregels?
 • Met welk inkomen wordt rekening gehouden bij de bepaling van alimentatie voor kinderen en de ex-echtgen(o)t(e) na echtscheiding?
 • Hoe moet u reageren wanneer er van u gevraagd wordt om een verslag op te stellen over de inkomsten van een bedrijfsleider?

 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Sofie Longerstay

  Sofie Longerstay

  Oprichter Divide Law. Advocaat Balie Gent. Expertise in familiaal vermogensrecht (incl. erfrecht) & personen- & familierecht. Spreker bij oa. Intersentia, Larcier en LegalNews.be

  Kwaliteitsgarantie

  Oprichter DIVIDE. Advocaat sinds 2009, verbonden aan de Balie Gent.
  Ervaren in  het voeren van civielrechtelijke procedures met expertise in familiaal vermogensrecht (incl. erfrecht) en personen- en familierecht.
  Spreker bij ondermeer Intersentia, Larcier en LegalNews.be over het vereffenen en verdelen van vermogen na echtscheiding, de impact van een echtscheiding op de onderneming etc.
  Verschillende publicaties in notariële tijdschriften.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  09/11/2020 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie