Impact van de lage rente op de verzekeringssector

Impact van de lage rente op de verzekeringssector

ONLINE webinar

De rente op de geld- en kapitaalmarkt is al enkele jaren laag tot zelfs negatief.  Die langdurig lage rente begint zwaar door te wegen op de verzekeringsbranche, zeker omdat men algemeen verwacht dat die rente voorlopig niet terug zal stijgen.

Dit seminarie plaatst de rente-evolutie in een internationaal en macro-economisch kader, maar zoomt vooral in op de impact op het business model van Belgische verzekeraars.


Dit seminarie levert niet direct praktische kennis op, maar laat toe aan de deelnemers om te begrijpen waarom verzekeraars steeds meer ingrijpen op hun productengamma.  
 

Inhoud

 • De rente: macro-economische analyse en verwachtingen
   
 • De impact op BOAR
  - Invloed op rentabiliteit
  - Invloed op solvabiliteit
  - Invloed op productontwikkeling en premievorming
  - Impact op financieel en technisch-financieel resultaat
 • De impact op leven: wijziging business model
  - Invloed op productontwikkeling: verandering van het aanbod
  - Invloed op de bestaande portefeuille
  - Afkooprisico
  - Impact op financieel en technisch-financieel resultaat
  - Hogere kosten?
  - Rentabiliteit en solvabiliteit
 • Opties voor verzekeraars
  - terug naar de orthodoxie
  - Aandelenmarkt en alternatieve beleggingen
  - Verkrapping van de markt
 • Conclusie

Doelstellingen van de opleiding

Na deze opleiding heeft u
 • Inzicht in de huidige stand van zaken inzake de rentevoet
 • Kennis van de impact op BOAR en levensverzekeringen van de lage rente
 • Zicht op de manier waarop verzekeraars met dit probleem om kunnen gaan
 • Inzicht in de manier waarop de lage rente het productengamma van verzekeringen op termijn kan beïnvloeden.
Dit is een algemene opleiding. EQF score: 6 en 7. Geen voorkennis vereist.

Doelgroep

Personen actief in de financiële sector, zoals onder meer verzekeringstussenpersonen, boekhouders, accountants en financiële planners. 


Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2 punten verzekeringBEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie