Implicaties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht & erfrecht op de bedrijfsleider

Implicaties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht & erfrecht op de bedrijfsleider

Het kan niet ontkend worden dat, in de huidige samenleving, de regels van het vennootschapsrecht in samenloop komen met de regels van het familiaal vermogensrecht. Denk hierbij zeker aan de gevolgen van een echtscheiding en erfopvolging en hoe dit een impact kan hebben op de aandelen van een (familiale) vennootschap of onderneming.

Bovendien hebben de hervormingen van de afgelopen jaren in beide rechtstakken (o.a. het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de nieuwe erfwetten en het WVV) een impact op de regels voor bedrijfsleiders en aandeelhouders.


Het seminarie gaat uitgebreid in op de combinaties van deze (nieuwe) regelgevingen, de mogelijke valkuilen en de (proactieve) oplossingen.

 

Inhoud

In het eerste deel van het seminarie wordt dieper ingegaan op het huwelijksvermogensrecht.
U krijgt een antwoord op vragen zoals:

 • In welke mate heeft een huwelijk gevolgen voor het statuut van mijn aandelen?
 • Kan ik tijdens het huwelijk een bedrijf opstarten en wat is het statuut van dit bedrijf?
 • Welke echtgenoot kan tijdens het huwelijk de stemrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen?
 • Wat gebeurt er met de aandelen ingeval van echtscheiding?
 • Aan wie komen de opbrengsten, dividenden ed. toe? En wat met reserveringen binnen de vennootschap?


In het tweede deel gaan we dieper in op het erfrecht en komt eveneens een gedeelte successieplanning aan bod.
U krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Hoe loopt de vererving van mijn vennootschap/onderneming indien ik geheel niets onderneem?
 • Kan ik mijn aandelen best voorafgaandelijk schenken?
 • Wat zijn punctuele erfovereenkomsten en hoe kan ik deze inzetten voor vermogensplanning?
 • Hoe werkt de maatschap in het kader van successieplanning?
 • Zijn de regels voor de schenking of vererving aan het gunsttarief voor familiale ondernemingen/vennootschappen veranderd?


Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


Al onze locaties zijn in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorwaarden, en garanderen voldoende afstand tussen de deelnemers. Indien omwille van de veiligheidsvoorwaarden het seminarie niet op locatie kan plaatsvinden, zal u dit online aangeboden worden.

 • foto van de spreker Sofie Gerkens

  Sofie Gerkens

  Consenso Advocaten gespecialiseerd in Fiscaal recht/vermogensplanning, Handelscontracten & handelsgeschillen, M&A – fusies, herstructureringen, splitsingen & overnames, Vennootschappen & Verenigingen, Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat bij Consenso Advocaten. Master na master in het vennootschapsrecht en het notariaat. Ze is gespecialiseerd in Fiscaal recht/vermogensplanning, Handelscontracten & handelsgeschillen, M&A – fusies, herstructureringen, splitsingen & overnames, Vennootschappen & Verenigingen, en Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/09/2020 14:00:00 17:00:00 Antwerpen Van der Valk Hotel Antwerpen Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie