Kostenaftrek in een vennootschap: nieuwe hoop door recente rechtspraak ?

Kostenaftrek in een vennootschap: nieuwe hoop door recente rechtspraak ?

ONLINE live webinar

De afgelopen jaren hanteerde de fiscus een strenge interpretatie wat betreft de aftrek van kosten in  de vennootschapsbelasting van (hoofdzakelijk of voornamelijk) privatief aangewende (onroerende goederen) in een vennootschap van (hoofdzakelijk of voornamelijk) privatief aangewende (onroerende goederen) in een vennootschap. Als gevolg daarvan regende het de afgelopen jaren (voor de belastingplichtige) negatieve rechtspraak.  Aanvankelijk focuste de administratie zich voornamelijk op onroerende goederen (vaak in vruchtgebruikstructuren) die voornamelijk of uitsluitend privatief werden gebruikt, maar inmiddels worden ook overdreven autokosten  en overdreven interesten geviseerd. Eerder werden de management- en bestuurdersvergoedingen aangevallen met dit zelfde wapen.

Recent hebben de hoven van beroep te Antwerpen (14 januari 2020) en Gent (3 december 2019) een opening gemaakt, weliswaar telkens in een casus waar de vennootschap volle eigenaar was van een appartement aan zee.

We brengen in deze  opleiding alle problemen in kaart, en de verweermogelijkheden.
 

Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Aftrek van kosten m.b.t. onroerende goederen die voornamelijk privatief gebruikt worden: stand van zaken.  Biedt de bezoldigingstheorie een uitweg of een normale huur?
 • Hoe moet de bezoldigingstheorie concreet  toegepast worden?
 • Wanneer zijn managementsvergoedingen fiscaal aftrekbaar?  Wat zijn de regels die we in het oog moeten houden? Wie levert welk bewijs?
 • Volstaat een voordeel van alle aard voor de fiscale aftrekbaarheid?
 • Kan de fiscus zomaar kosten als onredelijk verwerpen?  Wie bewijst wat? Wanneer zijn kosten overdreven?  Toepassing op huur autokosten en representatiekosten?
 • Wat zijn de gevolgen als de kosten in de vennootschap verworpen worden?
 • Quid wat betreft  de toepassing van de regels inzake geheime commissielonen?
 • Kan de toekomstige te realiseren meerwaarde een oplossing bieden?
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling (artikel 344, § 1 WIB 92) inroepen ?

Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte syllabus, bestaande uit een ppt en  een fulltext syllabus.

 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar. 
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie