Liquidatiereserve eindelijk uitkeren?

Liquidatiereserve eindelijk uitkeren?

Waarop u zeker moet letten!

Vanaf 2020 kan voor het eerst gebruik gemaakt worden van de gelegenheid om aangelegde liquidatiereserves uit te keren aan 15 % roerende voorheffing. De liquidatiereserve is, samen met de VVPR-regeling, de enige mogelijkheid om aan verlaagd tarief roerende-voorheffingswinsten aan natuurlijke personen uit te keren.

Maar vanaf 1 januari 2020 treden voor de bv en de cv, ook de strengere vennootschapsrechtelijke regels inzake winstuitkeringen in werking.

Hoog tijd dus om alle risico’s en tips te bundelen.

Na een theoretische uiteenzetting over het aanleggen van de liquidatiereserve, waarin onder meer veel aandacht besteed wordt aan het begrip “kleine” vennootschap, onderzoeken we alle fiscale en vennootschapsrechtelijke aandachtspunten bij de aanwending van eerder aangelegde liquidatiereserves. Enkel “kleine“ vennootschappen in de zin van artikel 15 W.Venn., komen in aanmerking voor het aanleggen van de liquidatiereserve.
Ook de eerste rechtspraak en rulings (onder meer inzake het aanleggen van liquidatiereserve in de vereffeningsperiode) komen uitvoerig aan bod.

In het tweede deel gaan we dieper in op de VVPR regeling, inzonderheid over de gevolgen van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat is een kleine vennootschap in groepsstructuren ?
 • Wat zijn de gevolgen als men bij controle na verloop van tijd vaststelt dat de vennootschap die een liquidatiereserve heeft aangelegd, geen “kleine” vennootschap is ?
 • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn ?
 • Moet men wachten tot de jaarvergadering 2020 ?
 • Moet u vrezen voor de liquiditeitstest bij winstuitkeringen in de bv en cv vanaf 2020 ?  Welke formaliteiten moeten we vervullen ? Wat zijn de risico’s ? Quid wat betreft dividenduitkeringen in de nv ?
 • Kan men zonder risico liquidatiereserve aanleggen tijdens de vereffening ?
 • Moet elke aandeelhouder een gelijk dividend ontvangen ? Biedt het WVV oplossingen ?
 • Hoe kan men onderscheid maken tussen aandeelhouders-rechtspersonen en aandeelhouders- natuurlijke personen ?
 • Hoe de VVPR regeling toepassen op de CommV en vof na 1 mei 2019?
 • Hoe de VVPR regeling toepassen op de bv na het afschaffen van het minimumkapitaal ?


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige praktijkgerichte syllabus. Vragen kunnen vooraf aan de docent worden overgemaakt via e-mail gericht aan info@bestseminars.be 

 

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie