Recht van opstal en erfpacht en vruchtgebruik

Belangrijke aandachtspunten bij beëindiging anno 2020 - Recht van opstal en erfpacht en vruchtgebruik

ONLINE Live webinar

Sinds een aantal jaren leven de rechtsfiguren recht van opstal en erfpacht een beetje in de schaduw van het vruchtgebruik.

Toch blijven er onlosmakelijk een aantal voordelen verbonden aan deze zakelijke rechten, hoewel de fiscus streng toekijkt. Zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake registratierechten duikt geregeld negatieve rechtspraak en rulings op. 

In deze sessie analyseren we deze zakelijke rechten, samen met een aantal varianten zoals het afstand van het recht van natrekking, zowel vanuit juridisch als fiscaal oogpunt, waarbij we de nadruk leggen op de beëindiging van deze zakelijke rechten.   

Inzake vruchtgebruik is de waarderingsproblematiek wat afgevlakt, en draait de meeste rechtspraak nu rond de verbouwingswerken.  We analyseren de vaak uiteenlopende rechtspraak voor om alle risico’s in kaart te kunnen brengen.
 

Inhoud

Volgende onderwerpen / vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de juridische en fiscale gevolgen van de afstand van het recht van natrekking?
 • Moet een afstand van recht van natrekking steeds in een geschrift vastgelegd worden?
 • Is er steeds een vergoedingsplicht voor de opstallen bij het uitdoven van het recht van opstal of erfpacht? Wat neemt u best op in de overeenkomst? Is de fiscus gehouden aan dergelijke contractuele bepalingen? Wat zijn de risico’s van een vervroegde beëindiging van een erfpacht of opstal, zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake registratierechten?
 • Kan men de zakelijke rechten verlengen? Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Kan de administratie de anti-misbruikbepaling toepassen?
 • Recht van opstal/erfpacht in onroerende leasing
 • Wat is het quasi- opstalrecht?
 • Kan een recht van opstal gecombineerd worden met een vruchtgebruik?
 • Wanneer ontstaat het belastbaar voordeel?
 • Wat is het verschil tussen verbeteringswerken, verbouwingen en onderhoudswerken? Is het zinvol hieromtrent clausules op te nemen in de vestigingsakte?
 • De meerwaardeleer en de zakelijke rechten


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltext-syllabus, én powerpoint.
 

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen daags vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  16/11/2020 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie