Relatiegeschenken: waar liggen de fiscale grenzen?

Kosten van onthaal en incentives voor klanten en personeel - Relatiegeschenken: waar liggen de fiscale grenzen?

ONLINE live webinar

Receptiekosten en kosten van onthaal staan sinds enkele jaren in de actualiteit naar aanleiding van de vraag of ze 100 % dan wel aan 50 % aftrekbaar zijn als beroepskosten. De (cassatie)rechtspraak van vorig jaar lijkt de discussie beslecht te hebben. We onderzoeken voor u wat de concrete draagwijdte is van deze rechtspraak; maw wat precies onder receptiekosten moet begrepen worden.

In het kader van de relancematregelen nav de Covid-19 crisis werd de aftrekbaarheid tijdelijk verhoogd tot 100 %, en werd een belastingvrije consumptiecheque van maximaal 300 EUR ingevoerd. We analyseren voor u deze nieuwe regels.

Vaak geven werkgevers incentives aan hun personeelsleden,  of bedrijven aan zakelijke relaties.  Wat zijn echter de fiscale consequenties in hoofde  van zowel de genieter als de werkgever/ vennootschap ?  Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Zijn de kosten van een opendeurdag aftrekbare beroepskosten?  Wordt er een onderscheid gemaakt tussen de kosten van inrichting en deze mbt eten en drinken?  Quid inzake BTW?
 • Wat is de visie van de rechtspraak?
 • Wanneer is er sprake van een beroepsmatige kost?
 • Wat is het onderscheid tussen restaurant- en receptiekosten?
 • Wat is het fiscaal en sociaalrechtelijk kader van de consumptiecheque?
 • Waarvoor kan de consumptiecheque  aangewend worden?
 • Komen enkel werknemers in aanmerking?
 • Is een incentivereis een voordeel van alle aard?  Zijn het aftrekbare beroepskosten bij de werkgever?  Wat is het regime van de kosten van de begeleidende partner?
 • Kan een plezierreis als een sociaal voordeel kwalificeren?
 • Wat verstaan we onder relatiegeschenken?  Wat is het onderscheid met publiciteitsartikelen?
 • Zijn vivaboxen een voordeel van alle aard?
 • Zijn de kosten van voetballoges integraal aftrekbaar als beroepskost?


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide full-tekst syllabus, met talrijke voorbeelden.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/12/2020 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie