Successieplanning met onroerend goed: mogelijkheden & risico's anno 2020?

Successieplanning met onroerend goed: mogelijkheden & risico's anno 2020?

ONLINE live webinar

Successieplanning met vastgoed is geen eenvoudige opdracht. In het verleden werd regelmatig creatief omgesprongen met mogelijke pistes, zoals bv. geld schenken aan het ene kind en onroerend goed aan het andere kind. Een aantal van deze pistes kwamen de afgelopen jaren onder vuur te liggen. Bovendien zijn de “goedkope” alternatieven veel schaarser dan bij roerende goederen.

Tijdens dit praktijkseminarie krijgt u een grondige analyse van de bouwstenen om een vermogens- en successieplanning voor vastgoed te organiseren, afgetoetst aan de recentste wettelijke spelregels.
Ook de risico’s, meer bepaald de antimisbruikbepalingen en de standpunten van de federale rulingcommissie als Vlabel, komen uitgebreid aan bod.
Zowel het verwerven van onroerend goed als de overdracht van bestaand roerend vermogen bij leven of overlijden, worden voor u geanalyseerd. 


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Is het kopen in onverdeelde eigendom nog zinvol?  Wat zijn de risico's?
 • Biedt de gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik nog mogelijkheden?  Wat is het standpunt van Vlabel?
 • Wat zijn  de regels voor schenking van onroerend goed in Vlaanderen
 • Of is de verkoop een betere optie?
 • Wat zijn de gevolgen van het samen (kinderen en ouders) bouwen?
 • Wat zijn de gevolgen van het bouwen door de ouders op de grond van de kinderen?
 • Is de maatschap ook interessant voor onroerend goed?
 • Is het inbreng in een vennootschap, gevolgd door de schenking van de aandelen nog haalbaar?
 • Inbreng in huwelijksgemeenschap, gevolgd door schenking: kan Vlabel antimisbruik inroepen?
 • Biedt de private onroerende leasing een alternatief?
 • Of het onroerend goed inbrengen in een stichting
 • Welke planningstechnieken zijn er bij overlijden?


Dit alles wordt uitgewerkt in een praktijkgerichte syllabus, met tal van voorbeelden.
Dit seminaries is bestemd voor juristen, cijfermatige beroepsbeoefenaars en adviseurs die geregeld te maken hebben met successieplanning. 

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  14/12/2020 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie