Tips om uw aanvullend pensioen als zelfstandige te optimaliseren & hoe te kiezen?

Lunchsessie - Tips om uw aanvullend pensioen als zelfstandige te optimaliseren & hoe te kiezen?

Het landschap van pensioeninstrumenten in België is de laatste jaren sterk veranderd.  Het inzicht dat een aanvullend pensioen noodzakelijk is, is gegroeid, ook vanuit politieke hoek.  Er is heel wat nieuwe fiscale regelgeving, er zijn bijkomende sociale kosten en er zijn nieuwe producten zoals het VAPW.  Mypension.be is een nieuw instrument tot beleid en beheer van het pensioen en met DB2P worden de controles gegarandeerd strenger. 

En de nabije toekomst brengt zonder twijfel nog meer verandering. 


Dit seminarie geeft een kort overzicht van alle aanvullende pensioensystemen die ons land intussen rijk is. 
Er wordt nagegaan hoe zowel het wettelijk als extralegaal pensioen kan worden geoptimaliseerd.  
Als laatste wordt aangetoond hoe schaarse spaarmiddelen optimaal in aanvullende pensioenen kunnen worden aanwend.

Als uitsmijter wordt kort nagegaan hoe aanvullende pensioenen bij echtscheiding worden geoptimaliseerd.
 

Inhoud


1. Hoe kan een zelfstandige zijn pensioen optimaliseren ?
 • Wat zijn de gevolgen van vervroegde pensioen en is het wel verstandig om vervroegd op pensioen te gaan?
 • Is afkoop studiejaren wel een goed middel tot optimalisatie ?
 • Is de pensioenval nu werkelijk weg ?
2. Hoe een aanvullend pensioen optimaliseren ?
 • Is een VAPZ altijd de beste koop ?
 • Kan ik POZ en IPT combineren ?
 • IPT, loon, dividend of liquidatiebonus : wat is het meest interessant ?
 • Welke eindvervaldag is het beste en waarom ?
 • Hoe kan ik de begunstiging van mijn pensioenovereenkomst optimaliseren ?
 • Is een niet-fiscale IPT wel interessant ?
3. Uitsmijter: hoe vrijwaar ik mijn aanvullend pensioen in geval van echtscheiding ?


Doelstelling van de opleiding

 • Inzicht krijgen in de diverse aanvullende pensioenen die er in België bestaan
 • Kennis hebben van methodes om het wettelijk pensioen te optimaliseren
 • Advies kunnen geven over hoe aanvullende pensioenen te optimaliseren
 • Weten welke criteria bij de keuze van een aanvullend pensioen van belang zijn
 • Kennis hebben van enkele aspecten van echtscheiding en levensverzekeringen

Lunchsessie

Dit seminarie is een lunchsessie: we starten (12u) en eindigen (14u) stipt. Broodjes en drank worden tijdens de uiteenzetting van de docenten geserveerd. Hierdoor beperken we het tijdsbestek en kan u structurele files tijdens de spitsuren vermijden.


 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punten verzekering

Online documentatie

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama. Professor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie