Uitbreiding btw-verlaging 6% voor afbraak & heropbouw

Uitbreiding btw-verlaging 6% voor afbraak & heropbouw

ONLINE live webinar

Bij de vorming van de regering De Croo I werd in het kader van de ingevolge de coronacrisis te nemen relancemaatregelen, overeengekomen om de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw tijdelijk uit te breiden naar het hele Belgische grondgebied. De nieuwe regering heeft hier ondertussen een voorontwerp van wet voor gemaakt en aan de Raad van State bezorgd voor advies.

Volgens dit ontwerp wordt enerzijds de toepassing van dat verlaagd btw-tarief tijdelijk (in 2021 en 2022) uitgebreid naar afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied en ook naar de verkoop van na afbraak heropgerichte woningen. Anderzijds wordt deze maatregel die ook kadert in het sociale huisvestingsbeleid beperkt tot de enige en eigen woning met een maximum bewoonbare oppervlakte van 200m² en tot woningen die verhuurd worden aan of via een sociaal verhuurkantoor.

Hoewel enkele bepalingen in het voorontwerp nog wat bijgeschaafd moeten worden, is de verwachting dat dit ontwerp tegen december in de Kamer wordt ingediend omdat die maatregel in werking moet treden op 1 januari 2021. Daarnaast blijft de bestaande regeling voor afbraak en heropbouw van woningen in de 32 bij koninklijk besluit vastgelegde steden behouden.


Inhoud

Tijdens het webinar geven we een overzicht van zowel de bestaande als de nieuwe regeling:

 • afbraak en heropbouw binnen de 32 steden;
 • afbraak en heropbouw buiten de 32 steden van de eigen en enige woning;
 • afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor sociale verhuur;
 • afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor de verkoop.


Zo komen onder meer aan bod:

 • wat gebeurt er als ik geen vijf jaar in de enige en eigen woning blijf wonen?
 • welke formaliteiten moeten er allemaal vervuld worden?
 • mag het heropgebouwde gebouw groter zijn dan het afgebroken gebouw?
 • wanneer is de voorwaarde van de maximum oppervlakte van 200m² van toepassing?
 • hoe wordt het tijdstip van opeisbaarheid bepaald om na te gaan of de tijdelijke btw-verlaging van toepassing is?
 • geldt de 6% voor verkoop van een na afbraak heropgebouwde woning ook voor andere verkopers dan projectontwikkelaars?
 • is de tijdelijke btw-verlaging ook mogelijk voor verkopen op plan?
 • geldt het verlaagd btw-tarief ook voor bijhorende grondaandelen?
 • kan ik eind 2022 nog grote voorschotten factureren aan 6% voor projecten die in 2023 uitgevoerd zullen worden?
 • hoe moet de verkoper zich indekken tegen een koper die de woning geen vijf jaar zal bewonen?
 • moet het af te breken gebouw een woning zijn?
 • kan elke eigenaar in een cohousingproject dit verlaagd tarief genieten?
 • kunnen projecten waarvoor al in 2020 een deel is gefactureerd de tijdelijke btw-verlaging genieten en mogen die facturen van 2020 nog gecorrigeerd worden?


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 1 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  10/12/2020 14:00:00 15:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie