Uitbreng van onroerende goederen anno 2020

Uitbreng van onroerende goederen anno 2020

ONLINE live webinar

Velen beginnen meer en meer te overwegen om onroerend goed uit hun vennootschap te halen en over te hevelen naar het privaat vermogen. Hieraan is vaak een fiscaal kostprijsplaatje verbonden, zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake registratiebelasting.  

Hierbij rijst de vraag of de wijzigingen inzake het vennootschapsrecht ook fiscale gevolgen heeft? 

In deze sessie ontleden we alle fiscale aspecten van uitbreng van onroerende goederen anno 2020.
Vlabel heeft niet lang gewacht om haar standpunt inzake registratiebelasting bekend te maken.
  

 

Inhoud

Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Kan onroerend goed uit een BV gehaald worden als kapitaalvermindering ?
 • Kan onroerend goed via dividend uit de vennootschap gehaald worden ?
 • Aan welke waarde moet het onroerend goed uit de vennootschap gehaald worden ?
 • Wat zijn de risico’s als de uitbreng aan te lage prijs gebeurt ?
 • Kan een uithaal via afboeking op rekening courant ?
 • Moet dit noodzakelijkerwijze bij vereffening ?
 • Onder welke voorwaarden kan een onroerend goed uit een vennootschap gehaald worden aan het vast recht van 50 euro ?
 • Wanneer kan aan het verdeelrecht het onroerend goed uit de vennootschap gehaald worden?
 • Bestaat er een verschil tussen een BVBA ?


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide (full tekst) syllabus, met oog voor rechtspraak en  rulings van VLABEL


Online seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie