Verslaggeving na het WVV

Overzicht van alle wijzigingen - Verslaggeving na het WVV

ONLINE live webinar

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wijzigde ook de verslaggevingsplicht ingrijpend. Zo leidt bv. de nieuwe liquiditeitstest tot een bijkomende verslaggeving, wijzigt de regeling van de belangenconflicten en de alarmbelprocedure, worden de mogelijkheden tot oproeping van de AV uitgebreid en wijzigen de regels inzake het vraagrecht op de algemene vergadering. 

Ook inzake de jaarvergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan, vallen een aantal interessante wijzigingen te noteren
, zoals de uitbreiding van de schriftelijke besluitvorming tot bestuursorganen, de verplichte notuleringsplicht, alternatieve mogelijkheden voor oproeping tot de vergadering, nieuwe regels inzake het vraagrecht op de AV, de enig bestuurder in de NV, een wettelijke regeling inzake volmachten, etc… 
 

Inhoud

Wij analyseren alle wijzigingen voor u, en bezorgen u een aantal draaiboeken, modellen en modelclausules die nuttig zijn voor de praktijk, naast een kritische analyse van de wijzigingen.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Kan de schriftelijke besluitvorming ook voor de raad van bestuur ?
 • Hoe verloopt de notulering in een éénhoofdige BV/NV ?
 • Wat moet er in het jaarverslag staan ?   Wat zijn de verschillen voor “kleine” en “grote” vennootschappen ?
 • Welke formaliteiten moeten vervuld zijn bij een dividenduitkering
 • Wat moet het verslag voor de liquiditeitstest bevatten ? Wanneer moet dit beschikbaar zijn ?
 • Hoe roept u de algemene vergadering rechtsgeldig samen?  Wat zijn de (gewijzigde) termijnen ?
 • Wie bepaalt de agenda ?  Kan deze gewijzigd worden ?
 • Wat zijn de regels inzake wijziging agenda van de algemene vergadering?
 • Hoe kan het vraagrecht uitgeoefend worden op de algemene vergadering ?
 • Wie benoemt de gedelegeerd bestuurder in de BV ?
 • Wie mag wie vertegenwoordigen op de algemene vergadering en de RvB ?
 • Hoe ziet de verslaggeving bij belangenconflicten er uit ?
 • Wat te doen indien de alarmbelprocedure toepasselijk is ?
 • Waar moeten we op letten bij het benoemen van bestuurders ?
 • Zijn de nieuwe regels ook reeds toepasselijk op vennootschap waarvan de statuten nog niet werden aangepast aan het WVV ?


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide fulltekst syllabus die een handleiding vormt voor de cijferbeoefenaar, met een actuele documentatiebundel. 

Online seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie