Autofiscaliteit : zeer ingrijpende wijzigingen in het verschiet!

Autofiscaliteit : zeer ingrijpende wijzigingen in het verschiet!

ONLINE live webinar

Sinds aanslagjaar 2021 zijn de autokosten beperkter aftrekbaar door enerzijds de invoering van een nieuwe berekeningswijze en anderzijds het overschakelen naar  de WLTP -norm, maar dit is nog maar een eerste stap.  
In de regeringsverklaring van de regering De Croo I werd een verdere vergroening voorgesteld, die in verschillende fases zal worden ingevoerd, en dit vanaf 2023.  In april 2021 bereikte de regering hierover een akkoord, dat kortelings in wetteksten zal worden gegoten.


De krijtlijnen zijn reeds bekend: voor alle na 1 juli 2023 aangekochte bedrijfswagens met verbrandingsmotor (benzine, diesel, gas) wordt de fiscale aftrekbaarheid proportioneel afgebouwd tot nul percent in 2028; voor de vanaf 1 januari 2026 aangekochte bedrijfswagens met verbrandingsmotor wordt de aftrekbaarheid onmiddellijk op nul gezet.  De voor 1 juli 2023 gekochte wagens blijven buiten schot, en behouden de huidige fiscale status. 

Voor hybridewagens wordt een afwijkende uitgewerkt, waarbij de fiscale aftrekbaarheid afgebouwd wordt voor de  na 1 januari 2023 gekochte wagens.

Ook de CO2 taks zal fors verhoogd worden, terwijl het Vlaamse Gewest ook de inschrijvingstaks verder heeft “vergroend”.

Anderzijds voorziet de wetgever nieuwe gunstregelingen voor de oplaadpalen, zowel thuis als op het werk.  Er zal werk gemaakt worden van een vereenvoudigd, soepeler en uitgebreider mobiliteitsbudget.

Tevens gaan we in op een aantal topics inzake mobiliteitsfiscaliteit, zoals de  VVA en verworpen uitgaven, het mobiliteitsbudget, de berekening van de meerwaarden en minderwaarden sinds  ajr.2021 en WLTP versus NEDC2 norm.


Inhoud

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe evolueert  de aftrekbaarheid van de na 1 juli 2023 gekochte wagens met verbrandingsmotor 
 • Wat is het lot van de wagens gekocht ten laatste op 1 juli 2023?
 • Blijven elektrische voertuigen 100 % aftrekbaar?
 • Wat is het fiscale lot van hybride wagens?  En welke overgangsmaatregelen worden voorzien? 
 • Wat voorziet de wetgever als steunmaatregelen voor elektrische oplaadpalen voor ondernemingen en particulieren  vanaf 1 september 2021?
 • Wijzigt er iets aan de regeling voordelen alle aard voor een bedrijfswagen?
 • Wat wijzigt er met betrekking tot de CO2 taks voor bedrijfswagens?
 • Mogen de voordelen van alle aard in mindering gebracht worden van de verworpen uitgaven?
 • Hoe berekenen we de minderwaarde/meerwaarde op personenwagens in de vennootschapsbelasting?
 • Moeten we de NEDC2 of WLTP norm hanteren?
Dit alles wordt uitgewerkt in een  praktijkgerichte fulltext syllabus, met schema’s en tijdsassen inzake de gefaseerde inwerkingtreding.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  14/10/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie