Bedrijfsschade: er is meer dan alleen brand

Bedrijfsschade: er is meer dan alleen brand

ONLINE live webinar

Bedrijfsschade is een risico dat nog steeds door ondernemingen ernstig wordt onderschat.  Erger nog: bedrijfsschade kan veroorzaakt worden door veel meer risico-oorzaken dan alleen brand. 
De coronacrisis bewijst ten andere dat bedrijven om onverwachte redenen kunnen stilliggen.  En vergeet daarbij zeker niet het supply chain risico dat evengoed een onderneming kan blokkeren.


Dit seminarie analyseert de diverse oorzaken van bedrijfsschade. En natuurlijk wordt er gezocht naar oplossingen die de markt aanbiedt.

Voor ieder item is ook een korte marktanalyse voorzien.

Als uitsmijter wordt nagekeken of de bedrijfsschadeverzekering een oplossing kan zijn voor een volgende pandemie.
 

Inhoud

 • Definitie: wat is bedrijfsschade
 • Risicoanalyse: de oorzaken van bedrijfsschade
  - Materiele schade
       . Brand en aanverwante
       . Overheidsmaatregelen
       . Supply chain
  - Immateriële schade
       . Keyman
       . Pandemie
 • De oplossingen
  - BCP
  - Verzekeringen
 • Wat biedt de Belgische verzekeringsmarkt aan?
   
 • Uitsmijter: de bedrijfsschadeverzekering als oplossing voor een bedrijfsschade bij een volgende pandemie


Doelstelling van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om

 • Inzicht te hebben in de diverse oorzaken van bedrijfsschade
 • Oplossingen kunnen formuleren om dit risico in te dekken
 • Inzien wat de voor - en nadelen zijn van iedere oplossing
 • Te kunnen uitleggen hoe BCP het risico op bedrijfsschade kan verlagen
 • Te begrijpen welke oplossingen de Belgische verzekeraars hebben om aan het bedrijfsschaderisico het hoofd te kunnen bieden
Dit is een algemene opleiding.

Tags: niet-leven, Geldelijke verliezen (Tak 16)

EQF niveau: 6 en 7

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2 punten verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama & OVV Xerius. Professor Universiteit Gent vakgroep Algemene economie, gastdocent KU Leuven & Hogeschool Gent. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie