Bedrijfsschadeverzekering

+ marktstudie - Bedrijfsschadeverzekering

ONLINE live webinar

Bedrijfsschade is een risico dat nog steeds door ondernemingen ernstig wordt onderschat.  Ook veel tussenpersonen blijven weg van dit type verzekeringen.  Deze verzekering is immers erg complex.

Dit seminarie wil het beeld van complexiteit veranderen. Naast een argumentatie waarom bedrijfsschadeverzekering erg belangrijk is worden de verschillende technieken op eenvoudige wijze uiteengezet.

Aansluitend worden ook de algemene voorwaarden van verschillende verzekeraars naast mekaar gelegd en vergeleken.
Als uitsmijter wordt nagekeken of de bedrijfsschadeverzekering een oplossing kan zijn voor een volgende pandemie.
 

Inhoud

 • waarom een bedrijfsschadeverzekering?
   
 • korte inleiding: wat is bedrijfsschade?
 • hoe het verzekerd kapitaal vaststellen?
   
 • de link tussen brandpolis en bedrijfsschade
   
 • waarborguitbreidingen
   
 • enkele bijzonderheden
  - increase – decrease
  - bijzondere bedrijfsschadeverzekeringen
  - de groei coëfficiënt
  - ALOP
 • een alternatief ?
   
 • Marktanalyse: in hoeverre lopen de algemene voorwaarden van verzekeraars gelijk? Of niet?
   

Doelstelling van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om
 • Inzicht te hebben in het risico bedrijfsschade
 • Oplossingen kunnen formuleren om dit risico in te dekken
 • Inzien wat de voor - en nadelen zijn van iedere oplossing
 • De verschillende technieken inzake de bepaling van de verzekerde som te kunnen uitleggen
 • Kennis te hebben van de gelijkenissen en verschillen inzake algemene voorwaarden van verschillende verzekeraar.
Dit is een algemene opleiding.

Tags: niet-leven, Geldelijke verliezen (Tak 16)

EQF niveau: 6 en 7

Attesten

FSMA: BEST Seminars is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 punten verzekering

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama & OVV Xerius. Professor Universiteit Gent vakgroep Algemene economie, gastdocent KU Leuven & Hogeschool Gent. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie