Btw-regels bij aanvang, wijziging en stopzetting van btw-activiteiten

Btw-regels bij aanvang, wijziging en stopzetting van btw-activiteiten

ONLINE live webinar

De beslissing om een btw-activiteit te starten kan soms snel genomen worden. Bij de aanvang van de uitoefening van een btw-activiteit komen toch wel wat verplichtingen kijken, uiteraard ook op het vlak van btw. Maar welke zijn nu deze verplichtingen? En tegen welke deadline moeten deze vervuld worden? En wat zijn de mogelijke sancties die de fiscus bij gebrek aan het naleven van deze voorwaarden kan opleggen?

De aanvang van de btw-plicht heeft ook zijn gevolgen voor het recht op btw-aftrek. Op welke kosten en vanaf wanneer kan de btw gerecupereerd worden? En in functie van onder meer het recht op aftrek zijn verschillende btw-regelingen mogelijk, dus het is ook belangrijk de juiste btw-regeling te kennen en aan te vragen.

Ook bij wijzigingen van btw-activiteiten kunnen er btw-verplichtingen de kop op steken. Ook hier is het belangrijk te weten welke formaliteiten er juist nageleefd moeten worden. Wanneer moet een formulier 604B worden ingediend, of wanneer het formulier 604C? Of is er een keuze? De wijziging in activiteiten kan ook gevolgen hebben voor het recht op aftrek en de btw-regeling waaraan de btw-plichtige is onderworpen.

En bij stopzetting van een btw-activiteit is het ook belangrijk de juiste formaliteiten te kennen. Moet er op bepaalde goederen btw afgedragen worden op basis van een onttrekking? Of moet er een herziening gebeuren? En wat als ik mijn zaak overdraag of de btw-plichtige komt te overlijden?


Inhoud

Tijdens het seminarie worden de btw-aspecten besproken die te maken hebben met de aanvang, de wijziging en de stopzetting van btw-activiteiten. De te gebruiken formulieren worden besproken zodat deze correct ingediend kunnen worden. Ook de gevolgen voor het recht op aftrek en eventuele onttrekkingen en herzieningen komen aan bod.

Komen dus onder meer aan bod:

 • Ik breng mijn eenmanszaak in een vennootschap in met retroactieve werking: moet ik onderling kosten en omzet doorfactureren?
 • Welke verschillende soorten btw-plichtigen zijn er en in welke mate hebben zij recht op btw-aftrek?
 • Wat gebeurt er bij een faillissement van de btw-plichtige?
 • Wanneer moet ik bij een stopzetting een herziening doen van afgetrokken btw, of wanneer moet ik een onttrekking belasten?
 • Ik wordt volledig vrijgestelde btw-plichtige (artikel 44 Wbtw): moet ik een formulier 604B of 604C indienen?
 • Kan ik bij oprichting van een vennootschap deze onmiddellijk deel laten uitmaken van een btw-eenheid?
 • Wat als de btw-belastingplichtige overlijdt?
 • Kan ik de btw op aankoopfacturen na schrapping van mijn btw-nummer nog recupereren?
 • Welke sancties zijn er verbonden aan het niet-naleven van het indienen van een formulier 604 A, B, C?
 • En nog vele andere zaken…

En uiteraard komen ook uw vragen aan bod.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie