Buitenlands onroerend goed: hoe wordt het belast vanaf AJ 2022?

Quid inzake successiebelasting? - Buitenlands onroerend goed: hoe wordt het belast vanaf AJ 2022?

ONLINE live webinar

In 2014 en 2018 veroordeelde het Europees Hof van Justitie de Belgische staat omdat de buiten België gelegen onroerende goederen zwaarder belast werden dan de in België gelegen onroerende goederen, hetgeen een inbreuk is op een aantal bepalingen van het Europees verdrag. Op 18 november 2020 werd de Belgische staat veroordeeld tot betaling van een dwangsom per dag vertraging, als gevolg waarvan de Belgische wetgever verplicht werd de wetgeving bij hoogdringendheid aan te passen, hetgeen in casu gebeurde door de wet van 17 februari 2021  (BS 25 februari 2021).

Eerder verrassend koos de wetgever om de taxatieregels van de buitenlandse onroerende goederen gelijk te schakelen met deze die op in België gelegen onroerende goederen reeds decennialang toepasselijk zijn. Als gevolg daarvan zal ook aan elk in het buitenland gelegen onroerend goed een kadastraal inkomen worden toegekend, en dit op grond van de door de belastingplichtige te verstrekken informatie.

We analyseren grondig voor u de nieuwe regeling, die toepasselijk is vanaf 1 januari 2021, evenals de uitgebreide circulaire van 1 maart 2021

We plaatsen dit tevens in een ruimer kader, en brengen de regels van het vestigen en het betwisten van het kadastraal inkomen in herinnering. De zware sancties die in de nieuwe wet voorzien zijn (administratieve boetes tot 3000 euro) gelden trouwens ook voor bv. het niet aangegeven van renovatiewerken aan een Belgische woning. Dus hoog tijd om de algemene regels inzake vaststelling, wijziging en betwisting van het kadastraal inkomen eens op te frissen.

In het laatste deel bespreken we de successierechtelijke aspecten van buitenlands onroerende goederen, met als voorbeelden de klassieke vakantielanden Frankijk, Italië, Spanje en Portugal.


Inhoud

Volgende vragen/items komen aan bod :

 • Wat was precies het probleem in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie?
 • Hoe dient een belastingplichtige in concreto te handelen?
 • Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling? Quid voor de straks in te dienen aangifte PB ajr. 2021?
 • Welk kadastraal inkomen zal worden vastgesteld?
 • Hoe gaat de fiscus in concreto handelen voor gebouwen die u reeds jaren aan hebt gegeven? Quid indien niets werd aangegeven?
 • Wat als het onroerend goed in 2021 wordt gekocht?
 • Wat zijn de sancties als u nalaat de fiscus te informeren?
 • Hoe wordt een buitenlands onroerend goed dat verhuurd wordt, belast?
 • Is er een verschil tussen een verhuurd en een niet-verhuurd buitenlands onroerend goed?
 • Mogen de in het buitenland betaalde belastingen in mindering worden gebracht?
 • Is er een verschil tussen gebouwen en gronden?
 • Wijzigt er iets inzake de vrijstelling met progressievoorbehoud? Quid indien het onroerend goed in een niet-verdragsland gelegen is?
 • Quid indien uw buitenlands onroerend goed gekocht werd door een Belgische vennootschap?
 • En wanneer het destijds gekocht werd door een vennootschap gevestigd in het land waar het onroerend goed is gelegen?
 • Wanneer wijzigt het kadastraal inkomen?
 • Wie moet aangifte doen van de wijziging?
 • Hoe kan je een vastgesteld KI betwisten, en binnen welke termijnen?
 • Is men successiebelasting verschuldigd in Spanje op aldaar gelegen onroerende goederen ?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus, met talrijke voorbeelden.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  26/05/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie