De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

ONLINE live webinar

De schenking in combinatie met een maatschap is nog steeds een populaire planningstechniek om de overgang van het vermogen naar de volgende generatie geleidelijk en gecontroleerd te laten verlopen. Door de inschrijving in de KBO, de registratie in het UBO-register en de boekhoudplicht heeft de maatschap echter wel wat moeten inboeten aan discretie en is het formalisme vergroot.

In de praktijk neemt men daarom steeds vaker zijn toevlucht tot de schenking in combinatie met een beheersvolmacht als een gelijkwaardig en flexibel alternatief om de doelstelling van controle- en inkomstenbehoud te realiseren, zonder daarbij onderworpen te zijn aan de vermelde formaliteiten. 


Inhoud

In dit webinar wordt de beheersvolmacht in al haar facetten ontleed.
De sprekers staan eerst stil bij de fundamentele vraag hoe men deze planningstechniek kan verzoenen met het principe van de onherroepelijkheid van de schenking en wat de fiscale risico’s van het gerealiseerde controlebehoud zijn.
Bijzondere aandacht gaat ook uit naar het exclusieve en onherroepelijke karakter van de volmacht.

Vervolgens komen verschillende praktische kwesties aan bod, zoals de vraag of een beheersvolmacht onderhands dan wel notarieel moet zijn, hoe de schenker controlebehoud kan realiseren in het geval de begiftigde minderjarig is en hoe de partijen kunnen anticiperen op de hypothese van wilsonbekwaamheid en overlijden.

Aan het eind van dit webinar beschikt de deelnemer over alle nodige informatie om een doordachte beheersvolmacht op te stellen. 

Volgende vragen komen o.a.aan bod:

 • Hoe verhoudt de beheersvolmacht zich tot het principe van de onherroepelijkheid van de schenking?
 • Kan een beheersvolmacht exclusief en onherroepelijk zijn?
 • Vereist een beheersvolmacht een notariële akte?
 • Wat als de begiftigden minderjarig zijn?
 • Wat als de lastgever en/of de lasthebber onbekwaam wordt of overlijdt?
 • Kan een schenking in combinatie met een beheersvolmacht fiscaal misbruik uitmaken?


Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A
Het aantal punten voor dit seminarie is: 2 punten verzekering.

IAB - BIBF: 3 uur.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie zal er een aanwezigheidscontrole plaatsvinden. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Ariadne Van den Broeck

  Ariadne Van den Broeck

  Advocaat bij Delboo Advocaten, doctor in de Rechten

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat & doctor in de rechten

 • foto van de spreker Mark Delboo

  Mark Delboo

  Advocaat & partner Delboo Advocaten. Lic. Rechten & Fiscaal Recht. Uitgebreide ervaring in (inter)nationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal recht als burgerlijk recht. Redactielid van het tijdschrift ‘Nieuwsbrief Successiere

  Kwaliteitsgarantie

  Mark behaalde zijn diploma van Licentiaat in de Rechten, magna cum laude, aan de Universiteit Gent en zijn aanvullend diploma Fiscaal Recht, cum laude, aan de Université Libre de Bruxelles. Hij heeft een uitgebreide ervaring in nationale en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal recht als burgerlijk recht. Hij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift ‘Nieuwsbrief Successierechten’, auteur van vele artikels in de vakliteratuur en een veel gevraagd gastspreker.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  15/03/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie