De deficitaire vereffening: gevaarlijk speelgoed, of toch niet?

De deficitaire vereffening: gevaarlijk speelgoed, of toch niet?

ONLINE live webinar

De grens tussen een faillissement en een deficitaire vereffening is soms moeilijk te trekken. Dit leidde de afgelopen jaren tot oeverloze discussies in de literatuur en de rechtspraak. In het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft de wetgever voor het eerst de deficitaire vereffening “erkend” door een afzonderlijke procedure voor te schrijven.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent deficitaire vereffening.  Maar wat is dat eigenlijk ? Wij onderzoeken dit voor u vanuit vennootschapsrechtelijk en fiscaal oogpunt, uitgaande van het WVV, de rechtsleer en de rechtspraak.


Inhoud

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Wanneer is er sprake van een deficitaire vereffening?
 • Wanneer is er sprake van een failissementssituatie?
 • Wat zijn de risico’s als ten onrechte voor het vereffeningscenario wordt gekozen?
 • Is er een verschillende procedure naargelang het gaat om een deficitaire dan wel om een niet-deficitaire vereffening?
 • Wat is het belang van de staat van actief en passief bij vereffening?
 • Hoe kan men een deficitaire vereffening afsluiten?
 • Zijn de risico’s voor een vereffenaar groter bij een deficitaire vereffening?
 • Kan een revisor of accountant aansprakelijk gesteld worden als hij in zijn verslag op de staat van actief en passief ten onrechte aanbeveelt?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een deficitaire vereffening in hoofde van de aandeelhouder- vennootschap ?
 • Hoe wordt een kwijtschelding van schulden fiscaal verwerkt?
 • Moet de vereffenaar alsnog het faillissement aanvragen indien de vereffening deficitair wordt?
 • Wat zijn de mogelijkheden van een schuldeiser in een deficitaire vereffening?
 • Of is een batige vereffening met kwijtschelding of overname van schulden een veiliger oplossing?
 • Kan ook een VZW deficitair vereffend worden?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus inclusief draaiboeken en modelteksten.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie