De meerwaarden op onroerende goederen in de personenbelasting

De meerwaarden op onroerende goederen in de personenbelasting

ONLINE live webinar

Wanneer zijn meerwaarden op onroerende goederen in de personenbelasting belastbaar? We onderzoeken alle mogelijke gevallen van belastbaarheid, waarbij uiteraard de verkoop van beroepsmatige gebouwen aan de orde is (inclusief de desaffectatieleer), maar ook de gevallen waarbij de meerwaarde belastbaar is als diverse inkomsten zoals de speculatieve baten (art.90,1° WIB 92) en de verkoop van onbebouwde (art. 90,8° WIB 92) en bebouwde onroerende goederen (art. 90,10° WIB 92).

In het tweede deel van dit webinar, onderzoeken we wat de gevolgen zijn als de verkoop betrekking heeft op onroerende goederen waarop zakelijke rechten rusten (erfpacht, opstal en vruchtgebruik), en de gevolgen inzake meerwaarden bij uithaal van onroerende goederen, al dan niet in het kader van de vereffening van een vennootschap

Inhoud

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Aan welke tarieven zijn de verwezenlijkte meerwaarden op beroepsmatig gebruikte onroerende goederen belastbaar?
 • Hoe worden meerwaarden in het kader van een stopzetting van een éénmanszaak belast?
 • Is de verkoop van aandelen van een vennootschap met uitsluitend onroerend goed, riskant?
 • Leidt een inbreng in een vennootschap tot een meerwaardebelasting?
 • Wanneer is er sprake van speculatie?
 • Is men belastbaar als men twee onroerende goederen in eenzelfde jaar verkoopt?
 • Is de meerwaarde die men realiseert bij de verkoop van zelf  gerenoveerde panden belastbaar? Maakt het een verschil uit of men in de bouwsector tewerkgesteld is?
 • Wanneer is de meerwaarde op verkochte gronden belastbaar als diverse inkomsten?
 • Wanneer is de meerwaarde op gebouwen belastbaar als diversen inkomsten?
 • Hoe wordt de belasting effectief berekend in het geval van taxatie als diverse inkomsten?
 • Kan de verhuur van een pand na de stopzetting in afwachting van een latere verkoop een uitweg bieden om te ontsnappen aan de stopzettingsmeerwaardenbelasting?
 • Moet bij de berekening van de meerwaarde rekening gehouden worden met het huwelijksvermogensrecht?
 • Wie wordt belast als een onroerend goed wordt vervreemd waarop zakelijke rechten (erfpacht, opstal of vruchtgebruik) rusten? En hoe wordt de meerwaarde in conreto belast?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  11/10/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie