Eindejaarsverrichtingen 2021

een praktische handleiding naar optimalisatie - Eindejaarsverrichtingen 2021

ONLINE live webinar

Voor vele vennootschappen breekt stilaan het einde van het boekjaar aan. 
Waarop moeten we letten?
Wat kunnen we nog optimaliseren?  


In deze sessie bespreken we een aantal optimalisatietechnieken, en werpen we een blik op wat 2022 (en verder) zal brengen, onder meer wat betreft investeringen en mobiliteitsfiscaliteit. 
Tevens maken we een round-up van alle nog relevante Covid-19 maatregelen, of de gevolgen indien uw vennootschap in 2020 en 2021 gebruik maakte van één of andere ondersteuningsmaatregel. 


Inhoud

Volgende items komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe anticiperen op de komende wijzigingen op het vlak van de autofiscaliteit?
 • Aanleggen van liquidatiereserve: doen of niet?
 • Is het zinvol om nog een interimdividend uit te keren  in december?
 • Kunnen vooruitbetaalde kosten een oplossing bieden?
 • Welke Covid-maatregelen zijn nog relevant voor 2021 (en 2022)?
 • Is de wederopbouwreserve aan te bevelen?
 • Welke voorzieningen kunnen we nog aanleggen?
 • Kunnen waarderingsregels zomaar gewijzigd worden met het oog op fiscale optimalisatie?
 • Wat zijn de risico’s van het verlengen van een bestaand boekjaar?
 • Hoe de investeringen fiscaal optimaliseren?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus/documentatiebundel en bijhorende ppt.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  02/12/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie