Fiscale consolidatie: verschuiven van winsten in vennootschapsgroepen

Optimalisaties en valkuilen - Fiscale consolidatie: verschuiven van winsten in vennootschapsgroepen

ONLINE live webinar

In het Belgisch fiscaal recht wordt het fiscaal resultaat van vennootschappen, en de te betalen vennootschapsbelasting, in principe per afzonderlijke vennootschap beoordeeld. Het fiscaal verlies dat een bepaalde vennootschap in een groep lijdt, wordt niet automatisch verrekend met de winsten van een andere groepsvennootschap. Er is met andere woorden geen automatische fiscale consolidatie binnen een vennootschapsgroep.

Vaak wordt in de praktijk toch een fiscale consolidatie nagestreefd via de facto consolidatietechnieken: door bij een verlieslatende groepsvennootschap inkomsten te doen toekomen van andere groepsvennootschappen onder de vorm van tantièmes, managementvergoedingen, doorfacturaties met winstmarge, etc. Aan deze technieken kunnen evenwel significante risico’s verbonden zijn bij ondoordacht gebruik: verwerping van aftrek, fiscaal misbruik, abnormale en goedgunstige voordelen, etc.

Sinds de invoering van het optionele systeem van de groepsbijdrage, is het wél mogelijk geworden om de resultaten van vennootschappen in een groep fiscaal te consolideren binnen een wettelijk kader. Zodoende kan er een beperkte fiscale consolidatie tussen deze vennootschappen tot stand komen, waarbij de winsten van één groepsvennootschap gecompenseerd worden met de verliezen van een andere groepsvennootschap.

De groepsbijdrage laat toe om belastbare winsten van een winstgevende groepsvennootschap door te schuiven naar een verlieslatende groepsvennootschap:

 • de winstgevende vennootschap trekt in haar aangifte de door haar toegekende groepsbijdrage af van haar belastbare winsten; en,
 • de verlieslatende vennootschap neemt in haar aangifte de aan haar toegekende groepsbijdrage op als een belastbare winst, en compenseert deze ‘ontvangen’ belastbare winsten met haar fiscale verliezen.


Het systeem van de groepsbijdrage is evenwel onderworpen aan zeer strikte voorwaarden.

Met dit seminarie wordt u op een praktische wijze vertrouwd gemaakt met de principes van de groepsbijdrage. Maar we laten ook de de facto consolidatietechnieken niet onbesproken.
 

Inhoud

1. Fiscale consolidatie als concept

2. Fiscale consolidatie via de facto planningstechnieken
 • Tantièmes en managementvergoedingen
 • Doorfacturatie met marge
 • Klassiekers bij overnames
 • Risico’s gespot in recente rechtspraak

3. Fiscale consolidatie via de ‘groepsbijdrage’
 • Verschuiven van winsten
   
 • Strikte voorwaarden
  i.      Verbondenheid
  ii.      Houdperiode
  iii.      Overeenkomst
  iv.      Uitsluitingen
 • Technische verwerking van de groepsbijdrage
   
 • Impact van reorganisaties
   
 • Aandachtspunten en optimalisaties

Online seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker David Engelbos

  David Engelbos

  Advocaat, vennoot bij PAQT Advocaten. Lic. Fiscaal Recht. Gespecialiseerd in fiscale geschillen & algemene fiscaliteit. Voorheen 15 jaar actief als belastingconsulenten & regiodirecteur bij KPMG.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat, vennoot bij PAQT Advocaten, Lic. Fiscaal Recht. Voorheen 15 jaar actief als belastingconsulent en regiodirecteur bij KPMG. Gespecialiseerd in fiscale geschillen en algemene fiscaliteit. Daarnaast: het aanvragen van voorafgaande beslissingen ("ruling"), overnames (fiscale structurering, due diligence), reorganisaties (fusies, splitsing, vereffening, …),  familiale vermogensplanning,  onroerend goed fiscaliteit, notionele interestaftrek, O&O, holding- en patrimoniumvennootschappen, dubbelbelastingverdragen en de fiscaliteit van overheden 

 • foto van de spreker Tim Vandeweyer

  Tim Vandeweyer

  PAQT Advocaten. Advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, met een focus op ondernemingsfiscaliteit. Bijzondere interesse voor vennootschapsbelasting, internationale fiscaliteit & fiscale procedure. Gastdocent UCLL.

  Kwaliteitsgarantie

  Hij is als advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht, met een focus op ondernemingsfiscaliteit. Hij heeft een bijzondere interesse voor vennootschapsbelasting, internationale fiscaliteit en fiscale procedure. 

  In 2017-2018 als praktijk-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt en is sinds 2017 gastdocent aan de UCLL.
Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie