SFDR

De nieuwe informatieplicht voor verzekeringstussenpersonen - EXTRA Sessie op 1 oktober - SFDR

ONLINE live webinar

Op 10 maart 2021 is SFDR in voege getreden. Deze verordening draagt voluit de naam van “informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector”, of in het Engels Sustainable Finance Disclosure Regulation of kort samengevat SFDR.  De verordening legt nieuwe bijkomende informatieverplichtingen op aan de financiële sector.

Ook voor verzekeringstussenpersonen is deze nieuwe informatieplicht voorzien. Dit seminarie legt bondig uit waar SFDR precies voor staat en geeft praktische richtlijnen over hoe een tussenpersoon deze verordening kan toepassen.

 

Inhoud

1. Historiek en doelstelling

2. Definitie duurzaamheid

3. SFDR samengevat
- Wat?
- Wie - wie niet?
- Welk verzekeringsproduct?
- Hoe toepassen?
- Verloningsbeleid
- Precontractuele informatie
- Website

4. Wat is ESG

5. Wie is toezichthouder

6. Concreet: hoe pas je deze nieuwe verordening toe?


Doelstelling van de opleiding

Na deze opleiding
 • Kan u uitleggen hoe de SFDR verordening in de praktijk moet worden toegepast
 • Heeft u inzicht in het doel van deze verordening
 • Kan u SFDR plaatsen in het duurzaamheidsbeleid van Europa

Dit is een gespecialiseerde opleiding. EQF-score: 7

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Bestuurder bij Fitrama & OVV Xerius. Professor Universiteit Gent vakgroep Algemene economie, gastdocent KU Leuven & Hogeschool Gent. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bestuurder bij Fitrama. Gastprofessor Universiteit Gent vakgroep Financiële economie. Auteur van artikels & uitgaven inzake verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie