Tijd om een nieuwe wagen te kopen: waar aan denken, & wanneer beslissen?

Autofiscaliteit - Tijd om een nieuwe wagen te kopen: waar aan denken, & wanneer beslissen?

ONLINE live webinar

De wet van 21 november  2020 tot vergroening van de autofiscaliteit legt een tijdskader vast om wagens op benzine en diesel fiscaal onaantrekkelijk te maken. De twee eerste belangrijke data komen er snel aan, namelijk 31 december 2022 voor hybride voertuigen en 30 juni 2023 voor benzine en dieselvoertuigen.

Wij gaan dieper in op de gevolgen in de personenbelasting en de  vennootschapsbelasting, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente circulaires en de vele parlementaire vragen.
Voor wie interesse heeft in een elektrische of plug-in-hybridewagen  stellen zich ook een aantal vragen, onder meer wat betreft de fiscale stimuli om te investeren in laadstations.

In het tweede deel bespreken we uitvoerig alle aspecten van investeren in een elektrisch laadstation, zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake btw.


Inhoud

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de gevolgen als u een hybride wagen koopt vanaf 1 januari 2023 in vergelijking met een aankoop op 20 december 2020
 • Waarom is 30 juni 2023 een belangrijke datum voor de aankoop van een diesel- of benzinevoertuig?
 • Is de datum van de bestelbon of de effectieve levering belangrijk? Quid bij leasing en renting?
 • Wijzigt er iets met betrekking tot het voordeel van alle aard op voornoemde data?
 • Welke fiscale stimulansen zijn er voor een particulier voor het aanschaffen van een elektrische laadpaal?
 • Wat is de impact van de WLTP-normering op de aftrekbaarheid en het VVA?
 • Welke fiscale stimulansen zijn er voor een zelfstandige en vennootschap voor het aanschaffen van een elektrische laadpaal?
 • Wat zijn de mogelijkheden inzake investeringsaftrek?
 • Wat zijn de regels inzake btw met betrekking tot elektrische laadstations?

Dit alles wordt verwerkt in een uitgebreide (full tekst)syllabus en powerpointpresentatie.

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  06/12/2022 13:00:00 16:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie