Update Personenbelasting

Met gratis boek "De belastinggids 2021" - Update Personenbelasting

ONLINE live webinar

Dankzij onze Update Personenbelasting bent u op een 1/2 dag volledig up-to-date inzake de regelgeving binnen dit domein van de fiscaliteit.
Alle nieuwigheden en wijzigingen van het afgelopen jaar komen aan bod, zodat u en uw medewerkers volledig klaar zijn voor de aangifte in de personenbelasting. Bovendien kan u dankzij de update uw klanten gedegen advies verstrekken.

Gebruiksklare informatie op een 1/2 dag waardoor u aan tijd bespaart!

Tijdens de update Personenbelasting worden op een praktijkgerichte manier alle wijzigingen en nieuwigheden van de aangifte opgelijst en toegelicht.

Maar ook relevante actuele rechtspraak, recente parlementaire vragen en circulaires komen aan bod: Wetswijzigingen, rulings en de relevante rechtspraak wordt duidelijk verklaard en vertaald naar uw dagelijkse praktijk.

Bovendien geeft de docent zijn commentaar op de wijzigingen, geeft hij u belangrijke aandachtspunten mee en ontvangt u advies voor de implementatie van de regelgeving in uw dagelijkse praktijk.

Tenslotte bieden we reeds een vooruitblik naar volgende aanslagjaren.
 

Inhoud

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

 • Kind ten laste en max. toegestane netto bestaansmiddelen
 • Zorgbehoevende (groot)ouder ten laste nemen
 • Fiscaal co-ouderschap
 • Tenlasteneming niet-gemeenschappelijke kinderen bij feitelijk samenwonenden
 • Corona tax shelter
 • Kinderoppaskosten
 • Aangifte buitenlands onroerend goed
 • Niet-belastbare bezoldigingen
 • Giften
 • Fiscale grenzen 3de pijler (bevriezing)
 • Winwinlening
 • Taxatie van coronavergoedingen
 • Sociale bijdragen
 • Forfaitaire of bewezen beroepskosten
 • Aftrek autokosten
 • Taks op effectenrekeningen
 • Pensioensparen en langetermijnsparen
 • 2de pijler
 • Vriendenerfenis, afschaffing duolegaat
 • Erfbelasting bij levensverzekeringen

 

Inclusief boek "Belastinggids 2021"

Alle deelnemers ontvangen het boek "Belastinggids 2021" (ca. 800 blz) uitgegeven door Uitgeverij Pelckmans.Het boek is een volledige handleiding voor het invullen van de aangifte PB. Het heeft een sterke structuur, concrete toelichting en stap voor stap behandeling van elke rubriek van de aangifte.
Via een activeringscode krijgt u toegang tot de website met nog meer teksten (o.a. een practicum ivm woningfiscaliteit), oefeningen, cijfervoorbeelden en fiscale updates, inclusief een digitale module voor aanvullingen en actualisering.

Het boek zal u per post opgestuurd worden.
 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie wordt tevens een aanwezigheidscontrole voorzien. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.


Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 2,5 punten verzekering
 • ITAA: 4 uur
 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 4 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  20/05/2021 13:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €120.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie