Update vennootschapsbelasting

Op 1/2 bent u klaar voor de aangifteperiode - Update vennootschapsbelasting

ONLINE live webinar

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2021. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw eigen dossiers.

De docent geeft u, volgens de rubrieken van de aangifte, een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen. 

Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint. Er worden, waar nodig, duidelijke schema's toegevoegd.

De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. De uiteenzetting heeft plaats aan de hand van een overzichtelijke powerpoint. Waar nodig worden duidelijke schema's toegevoegd.
 

Inhoud

De derde en laatste fase van het zomerakkoord wordt met het aanslagjaar 2021 afgerond. Daarmee is de door de regering Michel I vooropgestelde taks shift binnen de vennootschapsbelasting een feit. Daar bovenop verkrijgt u eveneens een overzicht van de maatregelen die de regering De Croo I heeft afgekondigd, al dan niet in het kader van de corona pandemie.

De fiscale wijzigingen worden in een brede context geplaatst met nadruk op de evolutie binnen onze sector: van cijferberoeper naar adviseur. Door de veranderingen pro-actief op te volgen en hierover tijdig te communiceren, toont u uw meerwaarde aan uw klanten. De digitale syllabus bestaat uit een powerpoint en een uitgebreid naslagwerk dat zeer makkelijk raadpleegbaar is.

Vanzelfsprekend gaan we dieper in op de belangrijkste zaken betreffende het aanslagjaar 2021 of boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2020:

 • Een verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25% naar 20%;
 • De mogelijkheid tot het mobiliseren van vrijgestelde reserves;
 • De verhoging van de vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Een bovengrens op de toekenning van een creditrente op vorderingen;
 • Het afschaffen van de degressieve afschrijvingen;
 • Het verplicht afschrijven in functie van de bezitsduur van de activa;
 • Het keuzestelsel m.b.t. het afschrijven van de bijkomende kosten;
 • De verhoging van het vrijstellingspercentage voor de tax shelter film;
 • De “corona” tax shelter voor kmo’s en de Vlaamse win-winlening;
 • De niet aftrekbaarheid van de aanslag geheime commissielonen;
 • De niet aftrekbaarheid van administratieve boetes en bijdragen;
 • De verstrenging van de kostenaftrek voor bedrijfswagens;
 • De afschaffing van sommige vrijstellingen in de 3de bewerking;
 • De verhoging van de minimum belastbare winst bij niet- of laattijdige aangifte;
 • De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek;
 • De beperking van de verrekening van verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen;
 • De volledige aftrekbaarheid van receptiekosten;
 • De consumptiecheque;Naast de wetswijzigingen wordt verwezen naar relevante rulings en rechtspraak. De FOD Financiën heeft aan de hand van circulaires veel informatie verschaft m.b.t. de derde fase van het zomerakkoord. Maar ook wat de rechtspraak betreft zijn er opnieuw enkele bijzondere arresten onder meer betreffende de ambtshalve ontheffing en het VAA van de woning, de afschrijving van vruchtgebruik op aandelen, de tijdige verzending van een bezwaarschrift, …

Zoals steeds geven we u ook een checklist van de aangekondigde of gepubliceerde wetgeving die van toepassing is vanaf 1 januari 2021; de bevriezing van sommige indexeringen, de evolutie van de taks op effectenrekeningen naar de effectentaks, de uitbreiding van de bijlagen van het UBO-register, …

Dankzij dit seminarie heeft u opnieuw een duidelijk overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. Immers, uw klanten hebben recht op een goed onderbouwd en vooral tijdig advies.
 

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Flamée & Partners. Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée & partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management. Docent bij oa. Syntra West

  Kwaliteitsgarantie

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €120.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie