Update vennootschapsbelasting

Op 1/2 bent u klaar voor de aangifteperiode - Update vennootschapsbelasting

ONLINE live webinar

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2021. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw eigen dossiers.

De docent geeft u, volgens de rubrieken van de aangifte, een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen. 

Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint. Er worden, waar nodig, duidelijke schema's toegevoegd.

De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. De uiteenzetting heeft plaats aan de hand van een overzichtelijke powerpoint. Waar nodig worden duidelijke schema's toegevoegd.
 

Inhoud

Vanzelfsprekend komen de belangrijkste zaken betreffende het aanslagjaar 2021 of boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2020 aan bod: de gedetailleerde inhoud volgt later.


Er werden heel wat circulaires gepubliceerd die het standpunt van de FOD Financiën hierover verduidelijken. 
Maar ook wat de rechtspraak betreft zijn er grensverleggende arresten, ….

Ook een overzicht van de Corona-maatregelen inzake vennootschapsbelasting komen aan bod: 

Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint.  Waar mogelijk zijn duidelijke schema’s ingesloten.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Door de veranderingen pro-actief te volgen en hierover te communiceren, toont u uw meerwaarde aan uw klanten.

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Flamée & Partners. Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée & partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management. Docent bij oa. Syntra West

  Kwaliteitsgarantie

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 4 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  29/04/2021 13:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven
  04/05/2021 13:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 199 en € 180 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €120.

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie