Van éénmanszaak naar vennootschap: inbreng of verkoop?

Van éénmanszaak naar vennootschap: inbreng of verkoop?

ONLINE live webinar

De overstap van eenmanszaak naar vennootschap kan op twee manieren gebeuren, namelijk de verkoop van de handelszaak ofwel de inbreng ervan.

In een eerste deel bespreken we een aantal fiscale vraagstukken, waarin onder meer behandeld worden: de 4 x4 regel, de taxatie van de meerwaarden op materiële vaste activa, de verhuur van handelsfonds versus cliënteel, de stopzettingsmeerwaarde en de verkoop versus inbreng.

In het tweede deel analyseren we de regels inzake de tegenstelbaarheid van de overdracht aan de fiscus. Deze verplichtingen werden geherformuleerd en maken sinds 2020 deel uit van het Wetboek van Invorderingen.

In het derde deel bespreken we een aantal vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals de regels van de quasi- inbreng, de inbreng van een bedrijfstak en de regeling tegenstrijdige belangen. Tot slot gaan we ook dieper in op een aantal vaak voorkomende clausules in de verkoopovereenkomst.


Inhoud

Volgende vragen/items komen onder meer aan bod:

 • Wat is het verschil tussen verkoop van een handelsfonds versus cliënteel?
 • Is de verhuur van cliënteel / handelsfonds fiscaal interessant? Quid m.b.t. de fiscale risico’s?
 • In welke gevallen kan de overnemer gehouden zijn tot de schulden van de overlater? Welke formaliteiten moeten vervuld worden om dit risico te vermijden?
 • Wanneer is de vrijstelling van artikel 11 BTW Wetboek toepasselijk?
 • Is de meerwaarde op de aandelen van de inbrenggenietende vennootschap belastbaar?
 • Welke attesten moeten aangevraagd worden? En wanneer? Wie vraagt ze aan?
 • Is de fiscus steeds gehouden aan de inbreng c.q. verkoopwaarde?
 • In welke gevallen is de quasi-inbreng nog toepasselijk? Is de VVPRbis-regeling toepasselijk indien een met geld opgerichte vennootschap kort nadien de eenmanszaak koopt?
 • Is de meerwaarde verwezenlijkt bij de verkoop van de inbrenggenietende vennootschap, vrijgesteld?
 • Wat zijn de formaliteiten bij inbreng in een BV, NV, CommV of VOF?
 • Welke clausules moeten zeker voorzien worden in een overdrachtsovereenkomst?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus, die tevens een aantal draaiboeken bevat voor de concrete afhandeling van een overdracht, rekening houdende met alle hoger vermelde formaliteiten.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie