Vereenvoudigde boekhouding of toch maar een volledige boekhouding voeren ?

Vereenvoudigde boekhouding of toch maar een volledige boekhouding voeren ?

ONLINE webinar

Bepaalde rechtspersonen mogen een vereenvoudigde (enkelvoudige) boekhouding voeren.  Sinds 2018 geldt dit onder meer ook voor maatschappen.
Maar wat verstaan we daaronder ? 
En zijn daar fiscale voor-  of nadelen aan verbonden ? 

Wij analyseren voor u vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt de enkelvoudige boekhouding, waarbij onder meer de recente adviezen van het CBN en de fiscale rechtspraak uitvoerig aan bod komen.

 

Inhoud

Volgende vragen/items komen tijdens dit seminarie onder meer aan bod:

 • Wie mag een vereenvoudigde boekhouding voeren?
 • Hoe worden de drempelwaardes berekend?
 • Wat wordt onder “omzet” begrepen?
 • Wat houdt een vereenvoudigde boekhouding in?
 • Moeten zij een jaarrekening neerleggen?
 • Kunnen/moeten maatschappen een vereenvoudigde boekhouding voeren?
 • Quid inzake stichtingen en verenigingen?
 • Is een vereenvoudigde boekhouding even een bewijskrachtig als een volledige boekhouding?
 • Kan de fiscus een belastingplichtige verplichten een volledige boekhouding te voeren?
 • Is een  belastingplichtige met een vereenvoudigde boekhouding belastbaar op de meerwaarde die hij realiseert op het 'grondgedeelte' van een onroerend goed?
 • Zijn er fiscale nadelen aan het voeren van een vereenvoudigde boekhouding?
 • Kan men voorzieningen aanleggen in een vereenvoudigde boekhouding ?
 • Wat is het verschil met een forfaitaire boekhouding?

Dit alles wordt uitgewerkt in een praktijkgerichte en uitgebreide syllabus.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 1,5 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  22/03/2021 10:30:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie