Vruchtgebruik – recht van opstal & erfpacht na 1 september 2021: wat zijn de fiscale gevolgen ?

Vruchtgebruik – recht van opstal & erfpacht na 1 september 2021: wat zijn de fiscale gevolgen ?

ONLINE live webinar

De wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) moderniseerde het zakenrecht, door de invoering  van een nieuw boek 3 “Goederenrecht” in. De oude wetten i het integreerde tevens een aantal afzonderlijke wetten (erfpacht en opstal) in dat nieuwe wetboek.
In deze sessie beperken we ons uitsluitend tot de bepalingen inzake recht van opstal, erfpacht en vruchtgebruik, waarbij we de nadruk leggen op de nieuwe bepalingen en deze tevens uit fiscaal oogpunt becommentariëren.  


Hoewel de grote principes onaangeroerd blijven, vallen er een aantal belangrijke wijzigingen te noteren. Zo wijzigen o.m. de termijnen van het recht van opstal en erfpacht, wordt er een wettelijk kader verleend aan het onzelfstandig (accessoir) opstalrecht, wijzigt de natrekkingsvergoeding voor opstallen en worden de rechten en plichten van de vruchtgebruiker en blote eigenaar geherformuleerd, waarbij de vruchtgebruiker kan gevraagd worden tussen te komen in de investeringskosten. De bepalingen treden in werking op 1 september 2021.

Deze zakelijke rechten werden de afgelopen decennia vaak gebruikt in fiscale optimalisatiestructuren.   Aangezien de fiscus steunt op het burgerlijk recht, gaan de civielrechtelijke bepalingen ook fiscale gevolgen sorteren.  Hierbij leggen we nadruk op de fiscale gevolgen bij het uitdoven van de zakelijke rechten, dat al jaren een twistpunt is in de fiscale rechtspraak.
 

Inhoud

Volgende vragen/ onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Geldt de nieuwe wetgeving ook voor de voor 1 september 2021 afgesloten overeenkomsten?
 • Is het zinvol om bestaande overeenkomsten te wijzigen?
 • Wat zijn de nieuwe termijnen voor een recht van opstal en het vruchtgebruik?
 • Wat is het verschil tussen een recht van opstal en een recht van erfpacht ?
 • In welke gevallen is de grondeigenaar een vergoeding verschuldigd voor de opstallen bij einde erfpacht en opstal?  Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen
 • Wat verstaan we onder een onzelfstandig (accessoir) opstalrecht?
 • Wie moet de kosten van de herstellingswerken en verbouwingen in vruchtgebruiksstructuren dragen? Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Wat wijzigt er inzake de natrekkingsvergoeding bij het einde van het recht van opstal en erfpacht?
 • Welke regels zijn van dwingend recht, en welke van aanvullend recht
 • Waar moet uit fiscaal oogpunt op gelet worden bij de redactie van een overeenkomst vestiging vruchtgebruik, opstal of erfpacht na 1 september 2021?
 • Aandelen in vruchtgebruik: waar op letten ? 


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en documentatiebundel.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 3 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  18/10/2021 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie