Wat is fiscaal nieuw in 2021 ?

Wat is fiscaal nieuw in 2021 ?

Online live webinar

Ook bij het begin van 2021 zal er weer een en ander wijzigen op fiscaal vlak.

In de eindejaarswetgeving vinden we de eerste maatregelen in uitvoering van het regeerakkoord De Croo I, naast de verlengde en aangepaste Coronamaatregelen (o.m. Consumptiecheque, overuren in kritieke sectoren).  Bovendien bespreken we ook de nieuwe regels inzake belastbaarheid van in het buitenland gelegen onroerende goederen, die per 1 januari 2021 toepasselijk zullen worden. Vanaf dan zal ook aan in het buitenland gelegen onroerende goederen een kadastraal inkomen toegekend worden. 

De wetgever doet een nieuwe poging om een effectentaks in te voeren, die we voor u analyseren.

Ook de wet van 19 november 2020 die de wederopbouw in de VenBel introduceerde komt uitvoerig aan bod, alsmede de nieuwe regeling op het verenigingswerk.

Ook de nieuwe fiscale maatregelen van het Vlaams Gewest (zoals de aanpassingen aan de winwinlening en de nieuwe vriendenaandelen) komen aan uitgebreid aan bod.

In dit seminarie geven we u een volledig overzicht van alle wijzigingen, zowel op federaal niveau als het Vlaams gewest. 

 

Inhoud

Volgende items/vragen komen o.m. aan bod:
 • Hoe worden vanaf 1 januari 2021 de in het buitenland gelegen onroerende goederen belast ?
 • Wat zijn de sancties als de belastingplichtige niet meewerkt ?
 • Welke coronamaatregelen worden verlengd ?
 • Welke bedragen worden nog geëindexeerd, en welke niet ?
 • Wat houdt de nieuwe regeling opleidingsuren voor werknemers in ?
 • Wat wijzigt er inzake voordelen alle aard bedrijfswagens ?
 • Wat verandert er inzake de uitstoot van wagens (WLTP versus NEDC norm) ?
 • Welke percentages investeringsaftrek in PB en VenBel in 2021 ?
 • Welke wijzigingen inzake gezinsfiscaliteit vanaf 2021 ?
 • Aanpassing regeling vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ?
 • De stopzetting van de fiscale regularisatie op zowel federaal als Vlaams niveau: wat is nog mogelijk en tot hoe lang ?
 • Uitbreiding onderzoeksbevoegdheden van de fiscus: inzagerecht in saldo op alle rekeningen va een belastingplichtige
 • Wat zijn de fiscale nieuwigheden in het Vlaams begrotingsdecreet
 • Naar een verdere versoepelingen voor de taxshelter filmindustrie en podiumkunstenaars ? 
 • Welke wijzigingen aan de interestaftrek in de VenBel (ATAD- richtlijn) ?
 • Hoe werkt de wederopbouwreserve ?
 • Vrijwilligersvergoeding: wat is er gewijzigd ?
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake verenigingswerk ?
 • Hoe werkt de vriendenlening en wat zijn de fiscale voordelen ?
 • Wat wijzigde aan de winwinlening ?
 • Wat is de vriendenaandelenlening ?
 • Wat viseert de nieuwe taks op effectenrekeningen ?
Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide full-tekst syllabus, met talrijke voorbeelden.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.


 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie