Aangifte RPB en BNI aanslagjaar 2022

Een grondige, praktijkgerichte analyse - Aangifte RPB en BNI aanslagjaar 2022

ONLINE live webinar

In deze sessie bespreken we alle nieuwigheden in de aangifte rechtspersonenbelasting en de aangifte BNI natuurlijke personen en BNI rechtspersonen aan de hand van het aangifteformulier ajr.2022.
Naast de nieuwigheden komen uiteraard ook de relevante rechtspraak, rulings en parlementaire vragen uitvoerig aan bod, zodat u alle relevante info hebt om de aangifteformulieren moeiteloos in te vullen.
 


Inhoud

Volgende onderwerpen/vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn  de belangrijkste verschillen tussen de aangifte VenBel en BNI rechtspersonen?
 • Wie is belastbaar in de BNI rechtspersonen?
 • Wie is belastbaar in de RPB?
 • Hoe worden de autokosten verwerkt in de  BNI en de RPB?
 • Wat zijn de belangrijkste verschilpunten tussen de aangifte Personenbelasting en de aangifte BNI natuurlijke personen?
 • Wat zijn de indieningstermijnen van de respectieve aangifteformulieren?
 • Welke investeringsaftrek is mogelijk in de BNI?
 • Wat zijn  de nieuwigheden in de BNI- natuurlijke personen voor ajr.2022?
 • Wat zijn de nieuwigheden in de BNI -rechtspersonen voor ajr.2022?


Dit alles wordt verwerkt in een uitgebreide (full tekst)syllabus en powerpointpresentatie.
 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  14/09/2022 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie