Actualiteit 80%-regel: de nieuwe circulaire van 29 augustus 2022

Actualiteit 80%-regel: de nieuwe circulaire van 29 augustus 2022

Online live webinar

De 80 % regel dateert al van 1987. De nota Massard, of zo u wil, de circulaire nr. Ci.RH.243/376.395 van 04.02.1987,  bepaalt al meer dan 30 jaar het fiscaal landschap inzake aanvullende pensioenen in de 2de pijler.

Zowat iedere regering wil sinds het begin van deze eeuw deze fiscale regeling moderniseren. Zo ook de huidige minister Karin Lalieux, die een ambitieus plan tot vernieuwing van het pensioenstelsel wil uitwerken.

Een van de elementen die het pensioenstelsel moet hervormen werd vorig jaar (wet 16 juni 2021) gewijzigd. De zogenaamde correctiecoefficient voor zelfstandigen wordt vanaf 1 januari 2021 afgeschaft. Daardoor wordt de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen grondig gewijzigd.

Dit heeft een directe impact op de 80 % regel.  Dit seminarie gaat gedetailleerd in op die impact, met enkele voorbeelden. Ook de nieuwe aanvullende circulaire van 29 augustus 2022 wordt meegenomen in de opleiding.  Er wordt voldoende tijd voor vragen voorzien, gezien het belang van dit onderwerp.
 

Inhoud

 • Situering:  wat is de 80% regel? 
   
 • De correctiecoëfficiënt
  - Wat was dit?
  - Hoe zit het nu?
 • De 80 % regel en de schatting van het wettelijk pensioen
  - Circulaire 20220/C/33
  - Circulaire 2022/C/79
 • Enkele voorbeelden
   
 • conclusie

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om
 • Een vernieuwd inzicht te hebben in de werking van de 80 % regel
 • De impact van de 80 % regel op de fiscale aspecten van 2de pijler pensioenen kunnen inschatten en aan klanten kunnen uitleggen

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering
ITAA: 1 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €125 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €105  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie