Beleggen binnen of buiten de vennootschap

De spaarpotvennootschap - Beleggen binnen of buiten de vennootschap

ONLINE live webinar

Menig zelfstandige (ondernemer of vrij beroeper) bezit vandaag al dan niet reeds jaren een vennootschap.  Deze vennootschap zet jaarlijks een mooi resultaat neer.  Dit resulteert in een hogere belastingdruk. 
Maar wat doen we verder met het vermogen van deze vennootschap? 
Onttrekken we dit vermogen of net niet, zo ja hoe en waarmee houden we rekening? 
Gaan we de vennootschap bewust aanwenden als spaarpot? 
Waarin gaan we zoal beleggen: roerende goederen of onroerende goederen?  

Dit seminarie tracht een antwoord te formuleren op demoeilijke vraag ‘beleggen we beter binnen of buiten de vennootschap ‘? We vergelijken hierbij de situatie privé met de vennootschap.


Inhoud

Onder meer de volgende items komen aan bod :

 • Hoe zit de vennootschapsbelasting in mekaar op roerende en onroerende beleggingen?
 • Beleggen we de gelden binnen of buiten de vennootschap?
 • Wat zijn hiervan de voordelen of de nadelen?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om gelden aan de vennootschap te onttrekken? Hierbij denken we aan de goodwill, overdracht van de praktijk, de groepsverzekering (IPT), het VAPZ, de dividenduitkering, …
 • De rekening courant als oplossing voor het mager rendement op de huidige spaarrekening?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van vastgoed in de vennootschap?
 • Kan de vennootschap later ook een voordeel opleveren in het kader van de successieplanning door vastgoed onder te brengen in de vennootschap?  Kan deze spaarpotvennootschap m.a.w. later als instrument tot fiscale planning aangewend worden?
 • Nadenken over uw woning: binnen of buiten de vennootschap?
 • De notionele interestaftrek
 • Wat zijn de aandachtspunten in deze bij een latere verkoop van de vennootschap?
 •  …

 


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Marc Gielis

  Marc Gielis

  Fiscalist bij Decupere & Partners

  Kwaliteitsgarantie

  Fiscalist bij Decupere & Partners. Tevens is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan de Brugge Business School (Vives) en Odisee (Brussel)

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie