BTW-vrijstelling voor medische beroepen

BTW-vrijstelling voor medische beroepen

ONLINE live webinar

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de regels voor de btw-vrijstelling voor medische en paramedische beroepen ingrijpend.
Enerzijds wordt die btw-vrijstelling uitgebreid voor heel wat paramedische beroepen. Zolang maar is aangetoond dat de beroepsbeoefenaar over voldoende kwalificaties beschikt om zorg van voldoende kwaliteit te kunnen verstrekken (personele voorwaarde).
Anderzijds zal de btw-vrijstelling enkel nog van toepassing zijn voor handelingen met een therapeutisch doel (materiële voorwaarde).
Dat heeft tot gevolg dat bepaalde handelingen van bv. artsen of tandartsen, vanaf 2022 niet langer onder de btw-vrijstelling voor medische diensten zullen vallen. Ook voor ziekenhuizen wordt de btw-vrijstelling beperkt tot handelingen met een therapeutisch doel waardoor bepaalde nevenactiviteiten zoals een cafetaria, betaalparking of televisie op de kamer, niet langer onder de ziekenhuisvrijstelling zullen vallen.


Tijdens het seminarie worden de beide voorwaarden voor de btw-vrijstelling (de personele en de materiële voorwaarde) grondig toegelicht. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van heel wat medische en paramedische beroepen met voorbeelden van handelingen die wel of geen therapeutisch doel hebben.

Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de andere btw-gevolgen van de wijziging van de btw-vrijstelling. Zo zullen verschillende beroepsbeoefenaars btw die ze in het verleden hebben afgetrokken moeten herzien omdat bepaalde van hun handelingen vanaf 2022 wel vrijgesteld zullen zijn. Maar het kan ook voorkomen dat bepaalde handelingen vanaf 2022 niet langer vrijgesteld zullen zijn, wat de beroepsbeoefenaar de mogelijkheid geeft om niet-afgetrokken btw op aankopen uit het verleden in hun voordeel te herzien.

Ook kunnen de gewijzigde btw-regels een impact hebben op andere btw-verplichtingen zoals de aangifteplicht en kunnen er mogelijks bijzondere regelingen van toepassing zijn.


Inhoud

Tijdens het seminarie komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Zal het bleken van tanden aan btw onderworpen worden?
 • Zal elke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep voor de btw geregistreerd moeten zijn?
 • Geniet een kinesist btw-vrijstelling voor preventie van sportblessures?
 • Blijft een podoloog enkel vrijgesteld voor de in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen behandelingen?
 • Zullen psychologen ook onder de vrijstelling voor medische dienstverlening vallen?
 • Moet er btw betaald worden op hoortoestellen?
 • Blijft algemeen voedingsadvies door een diëtist vrijgesteld?
 • In welke mate kan een (para)medicus zich op de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen beroepen?
 • Wat met handelingen die vanaf 2022 niet meer vrijgesteld zijn maar die ik heb verricht voor 2022 en waarvoor ik de betaling pas in 2022 ontvang?
 • Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen voor de btw-herzieningen die ik in mijn nadeel moet verrichten?
 • Welke formaliteiten moet ik naleven bij de btw-herziening ingevolge de wijziging van de btw-vrijstelling voor medische verzorging?
 • Moeten de btw-herzieningen gespreid worden in de tijd, of in één keer worden verricht, en in welke btw-aangifte(n) moeten de herzieningen opgenomen worden?
 • Moeten alle medische en paramedische beroepsbeoefenaars een dagontvangstenboek houden?

 •  

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Jurgen Opreel

  Jurgen Opreel

  Managing Partner De btw-lijn. Prof. btw aan de Fiscale Hogeschool Brussel, auteur Basiscursus btw, spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen en auteur van publicaties inzake btw.

  Kwaliteitsgarantie

  Btw-adviseur sinds 1996 en heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries en interne bedrijfsopleidingen. Hij geeft les aan de Fiscale Hogeschool en de KHLeuven. Hij is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie