De clausule afstand van verhaal – goed of slecht idee

De clausule afstand van verhaal – goed of slecht idee

ONLINE live webinar

Afstand van verhaal is een begrip waar in de verzekeringssector en verhuursector nogal vlotjes overheen wordt gestapt.  Het lijkt een simpele oplossing te zijn voor het probleem van de dubbele brandverzekering: in beginsel moeten namelijk zowel huurder als verhuurder een brandpolis onderschrijven. Met een clausule afstand van verhaal lijkt dit overbodig.  

Of dit wel een goed idee is, wil dit seminarie duiden. En er is meer want ook in andere verzekeringen dan de brandpolis kan het verhaalrecht een rol spelen.

Dit seminarie behandelt het fenomeen van het verhaalrecht dus in een ruimer kader dan alleen de brandverzekering, hoewel de nadruk van het seminarie bij de brandverzekering wordt gelegd.
 

Inhoud

 • Inleiding: wat zegt de wet over het verhaalrecht
  - Basisbeginsel
  - Wettelijk verplichte verzekeringen
 • Appetizer: een voorbeeld
   
 • Verhaalrecht in de brandverzekering
  - Wat is huurdersaansprakelijkheid
  - Afstand van verhaal in de brandpolis
  - Mededelingsplicht
  - Nadelen van het afstand van verhaal
  - Bepalingen in de diverse woondecreten
 • Afstand van verhaal en andere verzekeringsovereenkomsten
   
 • Conclusie en vragentijd

Doelstelling van de opleiding

• Begrijpen dat afstand van verhaal op meer vlakken dan alleen de brandverzekering een rol speelt
• Kennis hebben van de wettelijke bepalingen inzake het verhaalrecht en verzekeringen
• Inzicht verwerven in de decretale bepalingen inzake afstand van verhaal en de verhouding huurder - verhuurder
• Voor- en nadelen van de clausule afstand van verhaal kunnen verklaren


Dit is een Basisopleiding, Wetgeving (land)verzekeringsovk. EQF-score: 6 en 7
Tags: Verzekeringen, Brand en natuurevenementen (tak 8)

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie